YES: юні спеціалісти за енергозбереження в школах прикордонних територій

Даний проект реалізується в рамках програми Транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна ЄІСП на 2007-2013 рр., за пріоритетом 4: Підтримка співробітництва «люди – людям», захід 4.2. Маломасштабне співробітництво «люди–людям».

Загальна мета проекту: підвищення обізнаності і покращення сталості використання енергії та зниження пов'язаних з цим викидів вуглецю в школах прикордонних територій з допомогою спільної освітньої програми, розробленої для підвищення знань вчителів та навчання учнів середніх шкіл (13-17 років) загальним знанням з енергоефективності та спеціальним практичним навичкам енергетичного менеджменту.

Територією впровадження проекту є: Україна, Закарпатська область, та Румунія: повіт Марамуреш. 
Головний партнер: Агентство з енергетичного менеджменту, Марамуреш
Партнери проекту: Громадська організація «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону ФОРЗА», Україна. 
Загальна тривалість проекту 27 місяців – 1 жовтня 2013 – 31 грудня 2015 рр. 
Загальний бюджет проекту складає 109,123 євро.   
Конкретні цілі проекту

 • Підвищення обізнаності та знань вчителів і персоналу шкіл щодо енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та зміни клімату, а також викладання матеріалів з цих питань учням шкіл
 • Підвищення інформованості учнів щодо енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та зміни клімату, формування відповідних навичок та їх застосування в реальному житті, зміни у ставленні та поведінці
 • Зниження споживання енергії та пов'язаних з цим витрат у школах проектної території 
 • Створення шкільних команд енергетичного менеджменту (ШКЕМ), очолюваних учнями шкіл, з метою набуття ними знань та навичок, необхідних для оцінки енергетичної ситуації в своїй школі і визначення найбільш рентабельних можливостей енергозбереження
 • Створення освітньої програми та методики, які можуть бути використані в якості основи школами, що бажають проводити подібні заходи
 • Сприяння співпраці і обміну знаннями з енергетичних питань між школами в транскордонному регіоні
 • Про-активне поширення і розповсюдження інформації про заходи і результати проекту з метою підтримки і заохочення подібних дій і поведінки в інших школах та в домашніх умовах

Цільові групи

 • Представники 2 партнерів проекту 
 • Вчителі, керівники шкіл, учні та їхні родини зі шкіл, що беруть участь у проекті від кожного партнерського регіону 
 • Організації-партнери, шкільні інспекції, відділи освіти адміністративних одиниць.

Очікувані результати 

 • 1 план реалізації проекту, 4 зустрічі по проекту, звіти з контролю та моніторингу 
 • 1 навчальна програма та матеріали навчальних курсів для вчителів
 • 1 навчальна програма та матеріали навчальних курсів для учнів
 • 1 навчальна програма та матеріали навчальних курсів для шкільних команд з енергетичного менеджменту
 • 40 вчителів, які пройшли підготовку в галузі енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, зміни клімату і освітніх методик викладання цих тем, і можуть передавати інформацію іншим колегам і учням окрім тих, хто безпосередньо бере участь у проекті
 • 600 учнів, безпосередню залучених до навчальних програм із сталого енерговикористання
 • 20 учнів, що формують 4 шкільні команди енергетичного менеджменту (ШКЕМ), які пройшли навчання з проведення детального енергообстеження в школі і документування висновків у формі звіту
 • 4 енергоаудити, проведені сертифікованими фахівцями
 • 4 енергетичні обстеження шкіл, проведені 4-ма ШКЕМ, відображені у звітах, представлених керівництву шкіл
 • 4 Плани енергетичного менеджменту для шкіл-учасниць
 • 1000 анімованих брошур на тему обізнаності про енергозбереження 
 • 1000 буклетів з інформацією про проект
 • 4 Сертифікати енергетичної ефективності для 4 шкіл-учасниць
 • 4 системи енергомоніторингу встановлені в школах-учасницях
 • 4 просвітницькі кампанії з питань енергозбереження, орієнтовані на учнів, вчителів, батьків 
 • економія енергії та витрат у школах в результаті дій з підвищення обізнаності та реалізації малих демонстраційних заходів 
 • 2 заходи з обміну – візити румунських ШКЕМ (плюс вчителі) до України і навпаки
 • 4 угоди про партнерство підписані між румунськими та українськими школами та/ або іншими навчальними закладами/ управліннями, що створюють основу для майбутнього транскордонного співробітництва
 • 4 Протоколи намірів про подальшу співпрацю між організаціями-партнерами та іншими школами для реалізації подібних заходів
 • 2 події із поширення і просування результатів – початковий семінар в Україні та заключний семінар в Румунії

Основні заходи проекту
Захід 1 - Менеджмент проекту та координація заходів, у тому числі звітності
Захід 2 - Вибір в кожній країні 2-х шкіл у якості бенефіціарів проекту
Захід 3 - Розробка навчальних програм і матеріалів для викладачів і учнів з питань енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та зміни клімату, а також відповідних навчальних методів  
Захід 4 - Розробка навчальних програм та матеріалів для шкільних команд енергетичного менеджменту
Захід 5 - Проведення енергоаудиту та видача Сертифіката енергетичної ефективності сертифікованими аудиторами 
Захід 6 - Навчальні заняття для викладачів та учнів з загальних аспектів енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та зміни клімату
Захід 7 - Вибір шкільних команд енергетичного менеджменту (ШКЕМ)
Захід 8 – Серія тренінгів для ШКЕМ
Захід 9 - Кампанії з підвищення обізнаності з питань енергозбереження в школах
Захід 10 - Проведення енергетичних обстежень шкіл 4-ма ШКЕМ та підготовка звітів, включаючи рекомендації щодо заходів з енергоефективності
Захід 11 - Реалізація малозатратних демонстраційних заходів з підвищення енергоефективності
Захід 12 - Розробка й монтаж систем енергетичного моніторингу, підготовка Планів енергетичного менеджменту
Захід 13 – Заходи з обміну в Румунії та Україні
Захід 14 - Події із поширення і просування результатів – початковий семінар в Україні, заключний семінар в Румунії 
Захід 15 - Інформування та популяризація  

В рамках виконання проекту "YES: юні спеціалісти за енергозбереження в школах прикордонних територій" було надруковано видання "Бути еко - це цікаво", яке отримали в паперовому варіанті па
Найкращим способом пізнання є навчання на практиці – так вирішили виконавці проекту «YES: Юні спеціалісти з енергозбереження ЗА економію енергії у школах прикордонних територій» і організували для
Саме під такою назвою в останній тиждень грудня на базі ЗОШ №1 ім. О.С.Пушкіна відбувся навчально-методичний семінар для вчителів фізики та завідувачів дошкільних навчальних закладів м.
25 грудня, в останній день навчання,  пройшов інтерактивний тренінг для членів шкільних команд енергетичного менеджменту (ШКЕМ) - учнів 10-11 класів пілотних шкіл проекту (№1 та №16).
Саме під такою назвою 25 грудня, в останній день навчання,  пройшли інтерактивні уроки у формі ігор для учнів 5, 6, 7 та 8 класів ЗОШ №16 м.Мукачева з питань енергоефективності, відновлюваних
24 грудня 2015 року в рамках проекту «YES: юні спеціалісти за енергозбереження в школах прикордонних територій» було проведено ряд тренінгів з енергоощадливості для школярів 7-8 класів Ужгородської
Наприкінці грудня відбулася завершальна зустріч партнерів проекту «YES: юні спеціалісти за енергозбереження в школах прикордонних територій» в румунському місті Бая-Маре.
Завдяки співпраці двох проектів Європейської Програми Сусідства і Партнерства учні Мукачівських шкіл взяли участь у майстер-класі з виготовлення сонячних колекторів.
Питанням обміну інформацією і знаннями  з енергоефективності, енергозбереження, розумного споживання енергії та альтернативних джерел енергії був присвячений візит румунських учнів та вчителів
Нещодавно відбувся навчальний візит вчителів та учнів шкіл міста Мукачево (№1 та №16) до їх колег у місті Бая-Маре, націлений на обмін досвідом та знаннями з питань енергетичного менеджменту та ене