Освіта як засіб залучення дітей до енергозбереження

Саме під такою назвою в останній тиждень грудня на базі ЗОШ №1 ім. О.С.Пушкіна відбувся навчально-методичний семінар для вчителів фізики та завідувачів дошкільних навчальних закладів м. Мукачева в рамках проекту «YES: юні спеціалісти за енергозбереження в школах прикордонних територій».
Метою цього заходу було вдосконалення можливостей педагогів у забезпеченні ефективного викладання курсу «Енергозбереження та пом’якшення змін клімату». Під час семінару тренерка з Києва Олена Мельникова запропонувала розглянути різні форми і методи, що можуть використовуватися в процесі викладання елементів курсу енергозбереження та ощадливого використання ресурсів в предметах природничо-математичного циклу та заняттях з дошкільнятами.
Запропоновані тренеркою групові та індивідуальні вправи на теми: «Сталий розвиток та пом’якшення зміни клімату», «Енергоспоживання», «Джерела енергії», «Зміни клімату» та «Пом’якшення зміни клімату», сприятимуть отриманню педагогами практичних знань та навичок, які вони зможуть використати в процесі викладання.
Вчителі і самі вчилися, виконуючи практичні вправи та інтерактивні ігри, які допоможуть їм привити власним учням навички щодо розумного споживання ресурсів та енергії в школі та вдома. Ігри і вправи «Потреби і бажання», «Йдемо купувати продукти», «Фотосинтез», «Харчовий ланцюг», мозковий штурм: «Хто запропонує більше засобів утеплення квартири» та інші спрямовані на досягнення мети проекту YES – покращення обізнаності вчителів та учнів у царині енергозбереження. Варто відзначити, що усі педагоги отримали інформаційно-методичне забезпечення – пакет вправ та ігор, які вони зможуть в подальшому використати у процесі викладання.
Цей семінар став доброю нагодою для учасників, які мають бажання працювати на довготривалій основі над вдосконаленням власних знань і навичок, отримати готові поради щодо форм і методів викладання елементів курсу енергозбереження для використання в освітньому процесі.
Довідково: Проект «YES: юні спеціалісти за енергозбереження в школах прикордонних територій» виконувався з жовтня 2013 року до грудня 2015 року в рамках програми Транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна ЄІСП на 2007-2013 рр., за пріоритетом 4: Підтримка співробітництва «люди – людям», захід 4.2. Маломасштабне співробітництво «люди–людям».