LOC-CLIM-ACT: місцеві дії щодо впливу кліматичних змін

Даний проект реалізується в рамках програми Транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна ЄІСП на 2007-2013 рр., за пріоритетом  2: Покращення якості навколишнього середовища, захід Готовність до надзвичайних ситуацій

Загальна мета проекту: Підвищення готовності до дій на місцевому рівні по боротьбі з надзвичайними ситуаціями в результаті впливу кліматичних змін 

Територією впровадження проекту є: Словаччина: Прешовський і Кошицький самоврядні краї,
Україна: Закарпатська область, Угорщина: області Боршод-Абауй-Земплен та Саболч-Сатмар-Берег  Головний партнер: Карпатський інститут розвитку, Словаччина 
Партнери проекту:

 • Громадська організація «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону ФОРЗА», Україна 
 • Рахівська районна державна адміністрація, Україна
 • NORRIA Північно-угорське регіональне інноваційне агентство, неприбуткова корпорація, Угорщина 

Загальна тривалість проекту 30 місяців – 1 вересня  2012 – 28 лютого 2015 рр. 
Загальний бюджет проекту складає 341 026,12євро.   
Конкретні цілі проекту

 1. Посилення обізнаності та знань щодо дій з попередження, пом’якшення та адаптації до впливу кліматичних змін на місцевому рівні
 2. Започаткування механізмів стимулювання й підтримки місцевих дій щодо надзвичайних лих, пов’язаних із впливом кліматичних змін

Цільові групи:

 • Представники (призначені та вибрані) регіональних і місцевих органів влади цільових регіонів (Словаччина: Прешовський і Кошицький самоврядні краї; Україна: Закарпатська область; Угорщина: області Боршод-Абауй-Земплен та Саболч-Сатмар-Берег)
 • Представники засобів масової інформації, неурядових організацій, середніх шкіл цільових регіонів
 • Населення цільових регіонів 

Очікувані результати:

 • Підвищено обізнаність населення цільових територій та бажання прийняти та закутино підтримати підготовку й впровадження заходів, необхідних для пом’якшення та адаптації до впливу змін клімату (ВЗК)
 • Покращено спроможності обраних груп виборних та призначених представників цільових територій органів влади стосовно включення питань змін клімату у процес прийняття рішень
 • Розроблена навчальна програма для місцевих учасників та створених груп тренерів у кожній країні, яку можна застосовувати після закінчення проекту
 • Запропонована низка можливих дій у відповідь на ВЗК місцевому рівні для конкретних регіонів, в т.ч. три місцеві пілотні стратегії, як реагувати на ВЗК
 • Підготовлено та розпочато формалізовану Міжнародну Ініціативу, націлену на органи влади, для мотивування їх взяти на себе роль керівну роль у здійсненні заходів з адаптації до змін клімату на місцевому рівні
 • Створено умови для започаткування національних/регіональних контактних пунктів (мережі центрів змін клімату) для надання дорадчих і консультаційних послуг у сфері попередження, пом’якшення та адаптації до впливів змін клімату на місцевому рівні
 • Створено веб-сайт в якості Центра обміну досвідом для місцевих органів влади, який може використовуватися іншими містами і регіонами в Україні, Угорщині й Словаччині з метою попередження, пом’якшення та адаптації до надзвичайних ситуацій, спричинених впливом змін клімату 

Основні заходи:

 1. Картування стану справ 
 2. Розробка оптимального стану дій у відповідь на місцевому рівні
 3. Нарощення спроможностей місцевих органів влади
 4. Кампанія з півищення обізнаності
 5. Розробка місцевих стратегій
 6. Створення мережі центрів із змін клімату
 7. Заснування Ініціативи місцевих урядів щодо адаптації впливів змін клімату
 8. Розповсюдження 
Агентство ФОРЗА з України, Карпатський інститут розвитку зі Словаччини та Агентство NORRIA з Угорщини заснували регіональну мережу центрів підтримки місцевих органів влади з питань адаптації до змі
Ми, партнери проекту “LOC-CLIM-ACT: місцеві дії щодо впливу кліматичних змін”, усвідомлюючи нагальність активізації процесів адаптації до впливів зміни клімату на місцевому рівні, особливо у містах
Міжнародний проект, спрямований на впровадження перших заходів з адаптації до зміни клімату у Словаччині, Україні та Угорщині, наблизився до завершення
23-24 лютого 2015 року, в рамках проекту "LOC-CLIM-ACT: місцеві дії щодо впливу кліматичних змін" відбудуться два ознайомчі семінари з питань адаптації до зміни клімату на місцевом
24 листопада цього року  в Ужгородському прес-клубі  в рамках проекту «ЛОК-КЛИМ-АКТ: місцеві діїщодо кліматичних змін» відбудеться відкрита лекція для журналістів «ЗМІ
Зміна клімату є розповсюдженою темою дебатів на наукових форумах, у журналах, серед людей, які говорять про те, що зими не такі вже холодні, як раніше, і про дуже спекотні літа.