Звернення до органів влади та місцевого самоврядування щодо дотримання принципів відповідно до ініціативи угоди мерів з адаптації до зміни клімату

Ми, партнери проекту “LOC-CLIM-ACT: місцеві дії щодо впливу кліматичних змін”, усвідомлюючи нагальність активізації процесів адаптації до впливів зміни клімату на місцевому рівні, особливо у містах і селищах, заохочуємо місцеві органи влади та самоврядування прикордонних територій Східної Словаччини, Північно-Східної Угорщини і Західної України дотримуватись принципів або приєднатися до ініціативи Угоди мерів з адаптації до зміни клімату (http://mayors-adapt.eu).

Зміна клімату впливає вже сьогодні і буде надалі мати прямий та непрямий вплив здебільшого на великі і малі міста, завдаючи шкоду здоров'ю людей, інфраструктурі і послугам, господарській діяльності та соціальним системам. Ступінь цього впливу залежить від рівня підготовленості міст, а також від їх здатності впоратися з передбачуваними та непередбачуваними наслідками зміни клімату.

Міста – це основні центри розміщення населення та інфраструктури, вони особливо вразливі до екстремальних погодних явищ та інших наслідків зміни клімату. Водночас міста є головним двигуном зростання і розвитку, тому вони мають бути готові до наслідків зміни клімату та спроможні адаптуватись до поточних і майбутніх впливів.

Підвищення температури може посилити ефект островів тепла в містах, що впливатиме безпосередньо на здоров'я і комфорт людей, якість повітря і води. Острови тепла в містах, в свою чергу, зумовлюють необхідність ще більшого охолодження, що призводить до збільшення споживання енергії та подальшого нарощення цього ефекту. Внаслідок паводків може руйнуватись інфраструктура, що опосередковано зумовлює втрату робочих місць та джерел доходів міських жителів. Крім того, ймовірно, що у містах, які постраждали від посухи, збільшуватиметься дефіцит води, ріст захворювань, що передаються водою, та зменшуватимуться надходження енергії від гідроенергетики. Серед непрямих впливів – зниження якості води та її доступності, зменшення сільгоспвиробництва та загроза міській продовольчій безпеці.

Одночасно зі скороченням викидів парникових газів для пом'якшення наслідків зміни клімату необхідно зміцнювати стійкість до неминучих теперішніх й майбутніх наслідків зміни клімату та, відповідно, працювати над зменшенням вразливості до них. Адаптація до зміни клімату – це спосіб досягнення цих цілей.

Від діяльності міст і місцевих органів влади залежить успіх усіх зусиль з адаптації на континенті і в світі.
«Мери адаптуються» – ініціатива Угоди Мерів з адаптації до зміни клімату – створена Європейською Комісією для заохочення міст вживати заходів щодо адаптації до зміни клімату.

Принципи ініціативи «Мери адаптуються»:

 • Залучати міста до адаптації до зміни клімату
 • Посилювати комунікацію між місцевими органами влади щодо адаптації
 • Навчатись від колег з провідних міст та обмінюватись кращим досвідом
 • Відслідковувати заходи, які здійснюються місцевими органами влади
 • Ділитись досвідом та прокладати шляхи для майбутніх місцевих ініціатив
 • Посилювати схеми ефективного співробітництва шляхом співпраці з потенційними активними партнерами з державного, приватного та третього секторів як координаторами, прихильниками та асоційованими партнерами
 • Інформувати органи управління, активних партнерів та інші групи учасників про потреби адаптації
 • Мобілізовувати міста, які вже є лідерами у сфері захисту клімату, та заохочувати інших.

Принаймні 20% бюджету ЄС на 2014-2020 роки буде спрямовано на боротьбу зі зміною клімату, в тому числі на адаптацію. Вимоги щодо адаптації включені у всі відповідні фінансові потоки ЄС. Це спонукає місцеві органи влади врахувати потреби адаптації при плануванні та впровадженні місцевих стратегій, програм та планів.

Адаптація до зміни клімату включена в галузеві політики ЄС, у тому числі у п'ять Європейських Структурних та Інвестиційних Фондів: Європейський Фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, Фонд згуртування, Європейський сільськогосподарський фонд розвитку сільських територій і Європейський морський та рибогосподарський фонд.

Крім того, інші інструменти (наприклад, Horizon 2020, LIFE і т.д.) також заохочують і підтримують наукові дослідження, розробки і дії з адаптації до зміни клімату. Інструмент LIFE, який фінансує широкий спектр проектів, пов'язаних з навколишнім середовищем та пом'якшенням та адаптацією до наслідків зміни клімату, виділив на адаптацію 860 млн. євро. На додаток до фінансової підтримки Європейської Комісії, питання адаптації до зміни клімату також включені у фінансові інструменти та кредитні схеми Європейського Інвестиційного Банку та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.

Приєднуючись до ініціативи «Мери адаптуються», місцеві органи влади та самоврядування зобов’язуються здійснювати свій внесок у виконання загальної мети Стратегії Адаптації ЄС: «Сприяти більш стійкій до зміни клімату Європі через заохочення та підтримку дій у трьох пріоритетних областях: сприяння і підтримка дій держав-членів, сприяння адаптації в ключових уразливих секторах на рівні ЄС, а також забезпечення більш інформованого прийняття рішень» шляхом:

 • розробки комплексної місцевої стратегії адаптації до зміни клімату або
 • включення питань адаптації до зміни клімату до відповідних існуючих програм та планів.

 
 
Ініціатива «Мери адаптуються» є відкритою для місцевих органів влади Європи, які відповідають наступним критеріям:

 • офіційний статус місцевого органу влади, напр., «місто» або організована «агломерація»;
 • демократично обрані представники;
 • мають вибраного політичного лідера, який діє від їх імені.

Ініціатива «Мери адаптуються» забезпечує місцеві органи влади та самоврядування спеціальними ресурсами для заходів з адаптації. На веб-сторінці «Мери адаптуються» є низка корисних для міст документів, спрямованих на те, аби допомогти їм в ухваленні рішень на місцевому рівні. До них відносяться бюлетені, листівки, довідкова інформація про ініціативи та багато іншого. Крім того, міста зможуть використати комунікаційні матеріали для розповсюдження на місцевому рівні та демонстрації своєї зацікавленості та ходу впровадження дій з адаптації.

Для підтримки зацікавлених сторін і міст-учасників працює контактний пункт ініціативи «Мери адаптуються». Навчений персонал завжди готовий допомогти їм у процесі приєднання, а також супроводжувати їх у виконанні своїх зобов’язань.

Нижче вказані ініціатори Звернення звертаються до мерів міст і селищ регіонів Східної Словаччини (Кошицька і Прешовська самоврядні області), Північно-Східної Угорщини (повіти Боршод-Абауй-Земплен і Саболч-Сатмар-Берег) і Західної України (Закарпатська область) щодо приєднання до ініціативи Угоди мерів. В якості засновників регіональної мережі Центрів підтримки місцевих органів влади та самоврядування у питаннях, що стосуються адаптації до зміни клімату, ми готові надавати місцевим урядам у відповідних регіонах поради і консультації та сприяти їх процесам з адаптації.

 
Карпатський Інститут Розвитку
Д-р Андрей Штейнер, Директор
Вул. Флоріанська, 17, 040 01 Кошице, Словацька Республіка

ГО «Агенство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА»
Леся Лойко, Голова
Вул. Швабська, 51 a, 88018 Ужгород, Україна 

NORRIA Північно-угорське регіональне інноваційне агентство
Неприбуткова корпорація
Д-р Атілла Нірі, Директор
Вул. Сентпалі, 1, Мішкольц H-3525, Угорщина