Хартія про заснування Регіональної мережі центрів підтримки місцевих органів влади з питань адаптації до зміни клімату

Агентство ФОРЗА з України, Карпатський інститут розвитку зі Словаччини та Агентство NORRIA з Угорщини заснували регіональну мережу центрів підтримки місцевих органів влади з питань адаптації до зміни клімату, про що підписали відповідну Хартію ( див текст далі).
 
Хартія про заснування Регіональної мережі центрів (МЦЗК) підтримки місцевих органів влади з питань адаптації до зміни клімату
на території  Східної Словаччини (Прешовський і Кошицький самоврядні краї),
Північно-Східної Угорщини (області Боршод-Абауй-Земплен та Саболч-Сатмар-Берег)
та Західної України (Закарпатська область)
 
В рамках проекту «LOC-CLIM-ACT: місцеві дії щодо впливу кліматичних змін» було визначено, що для успішної адаптації до наслідків зміни клімату в регіоні слід подолати наступні виклики:

 • Підвищення обізнаності, знань та спроможності органів влади та місцевого самоврядування на місцевому рівні;
 • Поширення інформації про позитивні приклади в регіоні та поза його межами;
 • Консультування місцевих органів влади та місцевого самоврядування;
 • Допомога у підготовці та впровадженні стратегій з адаптації.

 
Три партнери проекту – Карпатський інститут розвитку, м.Кошице (Словаччина), Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА», м.Ужгород (Україна) та Північно-угорське регіональне інноваційне агентство NORRIA, неприбуткова корпорація, м.Мішкольц (Угорщина), погодилися на основі визначених вимог та потреб створити транскордонну Мережу спеціалізованих центрів підтримки місцевих органів влади з питань адаптації до зміни клімату з метою подолання перерахованих вище викликів.
 
У відповідності до власних  внутрішніх регуляторних документів та принципів, МЦЗК працюватиме для:
 

 1. Підтримки адаптації до зміни клімату з метою забезпечення:
  1. Мінімізації негативних впливів
  2. Соціальної чутливості
  3. Синергії з напрямками сталого розвитку
  4. Відповідності цілям пом’якшення негативного впливу
 2. Дотримання фаховості у виконанні заходів, запроваджених у даній сфері, та використання науково-обґрунтованих аргументів
 3. Обміну досвідом та знаннями у даній сфері з партнерами-членами мережі
 4. Залучення до своєї діяльності широкого кола експертів
 5. Розповсюдження результатів як на рівні експертів, так і на рівні громадськості (через веб-сайти, публікації, статті, промови тощо)

 
Функціонування МЦЗК:

 1. Мережа є закритою. Її потенційне розширення та включення нових інституцій може мати місце за ініціативи одного з партнерів та за умови надання згоди інших партнерів.
 2. Участь у мережі є добровільною.
 3. Мережа має доступ до спільного веб-сайту, створеного в рамках зазначеного вище проекту (www.climadapt.info) і кожен з партнерів несе відповідальність за його оновлення та наповнення новою інформацією щодо державних та міжнародних подій, відповідних документів тощо.
 4. Спілкування між учасниками МЦЗК відбуватиметься, в основному, через електронні засоби зв’язку; особисті зустрічі членів мережі заплановані один раз на рік.
 5. Кожен з учасників мережі має докладати зусиль до покращення пізнаванності інших учасників мережі як на державному, так і на міжнародному рівнях.
 6. Мережа щороку проводитиме оцінку власної діяльності та запроваджених заходів для підвищення якості співпраці в межах мережі.

 
Засновники:
Карпатський інститут розвитку, c.a.
вул.Флоріанська, 17, 040 01, м.Кошице, Словаччина
Др. Андрій Штейнер, к.н., директор
 
Громадська організація Агентство сприяння сталому розвитку
Карпатського регіону «ФОРЗА»
вул. Швабська, 51 А, 4 пов., 88018, м.Ужгород, Україна 
Леся Лойко, голова
 
NORRIA Північно-угорське регіональне інноваційне агентство
неприбуткова корпорація
H-3525, м.Мішкольц, вул.Сентпалі,  1, Угорщина
Др. Аттіла Нірі
 
 
м.Кошице, 26 лютого 2015 року