Tricolor

Триколор - це проект трьохстороннього співробітництва, націлений на підвищення використання біомаси для сталого виробництва тепла або електроенергії.

Проект спрямований на зміцнення існуючих та створення нових мереж для сталого використання деревної біомаси через транснаціональне співробітництво та обмін знаннями та найкращими практиками.

Партнери проекту Триколор:
• Energikontor Sydost (Регіональне енергетичне агентство для південної Швеції)
• ГО FORZA Агентство сталого розвитку Карпатського регіону
• Регіональне енергетичне агентство Тарту TREA (Естонія)

Цілі проекту:
- Розгорнути та скоординувати існуючі регіональні потужності з метою більшого використання наявного потенціалу біомаси з лісу, плантацій або деревообробної промисловості
- Посилення передачі ноу-хау та досвіду по регіонах у сферах, що становлять спільний інтерес у ланцюжку створення вартості
- Зміцнення міжрегіональної мережі між учасниками в регіонах-партнерах.

Тривалість проекту: 01 червня 2019 - 30 листопада 2020 рр.

Фінансова підтримка забезпечується Шведським Інститутом SI, Програма Співпраці вздовж Балтійського моря.

  1. Укласти спільну базу даних контактів експертів у галузях, що становлять спільний інтерес вздовж ланцюжка створення вартості
  2. Визначити та задокументувати приклади кращих практик поточного використання біоенергії в партнерських регіонах
  3. Візити до регіонів-партнерів та між-регіональні семінари для обміну досвідом
  4. Обговорити та задокументувати проект механізму співпраці між зацікавленими сторонами після завершення проекту