Secvalchain

Двосторонній проект спрямований на встановлення партнерських відносин між Energikontor Sydost (Швеція) і ГО  FORZA в рамках проекту SECURECHAIN програми ЄС Horizon 2020.
 
Партнери проекту:
- Energikontor Sydost (Регіональне енергетичне агентство для Південної Швеції)
- ГО Агентство спряння сталому розвитку Карпатського регіону FORZA
 
Тривалість проекту: 01 грудня 2016 р. - 31 березня 2018 р.
 
Загальний бюджет: 22100,00 євро
 
Фінансова підтримка забезпечується Шведським Інститутом, Програма Співпраці вздовж Балтійського моря.
 
Перша мета проекту полягає у сприянні створенню стійкої практики управління ланцюгами поставок, яка забезпечує найвищу якість навколишнього середовища і стандарти  фінансової життєздатності. Проект націлений на різних суб'єктів вздовж оанцюга, наприклад, місцеві постачальники біомаси, виробники енергії та учасники фінансового сектора, з метою:
(I) мобілізувати більше біомаси
(II) збільшити частку сталого біоенергії в кінцевому споживанні енергії та
(III) зменшити операційні витрати для подальшого поглинання ринком.
 
Друга мета проекту полягає в започаткуванні транскордонного співробітництва для обміну досвідом різних заходів щодо сприяння певних виробничо-збутових ланцюжків для виробництва біоенергії.
 
Проект Secvalchain і Карпатський регіон включено в якості спеціального додаткового модельного регіону в рамках проекту ЄС SecureChain.
 

 В проекті розглядється проблема забезпечення більш і стійких поставок біоенергії для довгострокових інвестицій для насичення місцевого ринку. Для того, щоб сприяти більш глибокому розумінню умов для місцевого ланцюга поставок, кращому обміну практиками і полегшенню для інвестицій, в проекті буде:
- Створено  регіональний профіль біоенергетичного сектора в Карпатському регіоні (вихідні дані, ринкові і актори, SWOT)
- Виявлено та задокументовано 2-3 кейси підприємств (приклади найкращої практики) поточного використання біоенергії в кожному регіоні партнера (Карпати і Смоланд)
- проведено  1-2 оглядів підприємств та оцінка життєвого циклу та або готовності до сертифікації  та рекомендацій для удосконалення 

У Швеції використання біоенергії зросло з 40 ТВт/рік у 1970х роках до 140 ТВт/рік сьогодні.
Сектор виробництва твердого біопалива в Україні протягом останніх 5-6 років розвивається швидкими темпами і вважається перспективним.
2 листопада 2017 р. у Львові відбудеться тренінг «Менеджмент якості у виробництві твердих біопалив / деревних пелет». Організатори: - DIN CERTCO (Німеччина)