ПОХІД ДО ЛІСУ ЗА ПЕРШИМИ ПРАКТИЧНИМИ ЗНАННЯМИ І ДОСВІДОМ

23 та 24 листопада всі бажаючі студенти 3-го і 4-го курсів кафедри лісознавства Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника мали змогу отримати і поглибити власні теоретичні і набути практичні знання з багатофункціонального наближеного до природи лісівництва під час семінару –тренінгу, що був проведений в рамках проекту «Кваліфіковані лісівники=кращі ліси».
Програма першого дня семінару – тренінгу була націлена на усвідомлення нинішніми студентами, завтрашніми лісівниками, важливості застосування підходів багатофункціонального наближеного до природи лісівництва задля збереження та ефективного використання лісів Українських Карпат.
Викладачі, Шпарик Юрій Степанович, д.с.н, с.н.с і Вітер Роман Михайлович, к.с.н, доценти кафедри лісознавства Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника та Юрій Дербаль, експерт ГО «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» розкрили сутність, теоретичні та організаційні основи багатофункціонального наближеного до природи лісівництва, висвітлили і обґрунтували його базові принципи, відмінності і переваги порівняно з традиційним суцільнолісосічним господарюванням. Виступаючі робили акценти на методах, способах та умовах застосування наближеного до природи лісівництва на різних стадіях розвитку насадження, а також перспективних лісівничих заходах і нормативно-правових актах, які сприяють його впровадженню в лісогосподарську практику.
Для донесення до студентів тематичних навчальних матеріалів з наближеного до природи лісівництва виступаючі використали окремі презентації, залучили студентів до дискусій і активного обговорення окремих питань.
Наступного дня, під час походу до лісу, студенти ознайомились з основними характеристиками і показниками, що описують стан вертикальної і горизонтальної структури деревостанів, що вирощувались за методом класів віку і з використанням окремих підходів наближеного до природи лісівництва; метою, особливостями і результатами лісівничих втручань на демонстраційних об’єктах НПЛ «Міжгіря» та «Манява», що були створені в лісових угіддях Росільнянського і Манявського лісництв ДП «Солотвинське лісове господарство». Екскурсійні путівники згаданими об’єктами є доступними за посиланнями: http://www.forza.org.ua/uk/putivnik-probnoyu-ploshcheyu-z-nablizhenogo-do-prirodi-lisivnictva-mizhgirya;
http://www.forza.org.ua/uk/putivnik-probnoyu-ploshcheyu-z-nablizhenogo-do-prirodi-lisivnictva-manyava.
Під час перебування на демонстраційних об’єктах наставники привертали увагу студентів до наслідків і лісівничої ефективності природних процесів, що відбуваються в лісі, зокрема використання процесів природного поновлення, самозрідження, природного очищення від гілок, природного відбору та інших для покращення продуктивності деревостанів, збереження ними багатогранних корисних властивостей і функцій, для уникнення непродуктивних зусиль та витрат під час догляду за насадженням.
Студенти, виконуючи групову практичну вправу з відбору і обґрунтування підстав для видалення окремих дерев в насадженнях різних типів лісу, отримали перші практичні знання і досвід з прийняття оптимального рішення, яке не призведе до порушення стійкості насадження і не спровокує негативні процеси, що можуть призвести до небажаних і невідворотних змін в лісі, до повної втрати цінного насадження.
Фотоархів ГО «ФОРЗА» можна переглянути за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/13weRWTmpv1FSAoPnhg4UvDYncWRb82L4?usp=sharing
Довідково: Проект «Кваліфіковані лісівники= кращі ліси» реалізується в рамках і за фінансової підтримки міжнародної Програми Лісової Служби Департаменту сільського господарства США. Метою проекту є покращення спроможностей, зокрема, практичних знань та навичок лісівників -практиків та студентів-лісівників щодо багатофункціонального наближеного до природи ведення лісового господарства, його підходів та інструментів.