Публікація HYDROFOR доступна в електронному форматі

Бібліотечка лісівників-практиків і всіх інших зацікавлених в темі «ліс і вода» з двох сусідніх країн і регіонів України та Словаччини з подібними природними умовами може поповнитись новою публікацією «ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ ПАВОДКІВ НА СЛОВАЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРИТОРІЯХ БАСЕЙНУ РІКИ БОДРОГ», яка вже доступна на нашому вебсайті - http://forza.org.ua/sites/default/files/hydrofor_kniha2_web.pdf.
Публікація підготовлена українською та словацькою мовами і надає змогу читачу ознайомитись із підходами лісогосподарювання, надзвичайно важливими для уникнення цілого ряду  природні небезпек. Потреба у такій публікація назріла давно у зв’язку із зростаючим суспільним інтересом до використання всіх корисних властивостей лісу без загрози для довкілля і, особливо, з огляду на гідрологічні функції і лісу.
В даній публікації висвітлюються результати дослідження взаємозв’язку між лісом та ступенем паводкової загрози в басейні ріки Бодрог, аналізу природних умов досліджуваної території, зокрема геологічної основи, рельєфу, кліматичних та гідрологічних умов, ґрунтів, а також лісівничих і технологічних аспектів ведення лісового господарства у словацькій і українській частинах басейну ріки Бодрог. Детально описано вплив лісів на водний баланс та результати тестування гідрологічної моделі ISSOP при оцінці впливу зміни структури ландшафту на елементи гідрологічного балансу двох лісистих басейнів у Словаччині і Україні. Значну увагу приділено економічним аспектам заходів і компенсаційним механізмам підтримки управлінських рішень і дій задля посилення гідрологічних функцій лісів.
Висловлюємо подяку авторському колективу словацьких та українських науковців та інженерів (Іван Барка, Томаш Буха, Томаш Гласний, Анастасія Кічура, Душан Кочицкий, Володимир Коржов, Мирослав Ковалчик, Мартин Маретта, Василь Парпан, Тарас Парпан, Рудольф Петраш, Матей Шварц, Зузана Сіткова, Катарина Суйова) за їх внесок у підготовку книги.
Сподіваємось, що ця книга буде корисною для практиків лісового і водного господарств, екологів, управлінців у сферах лісового і водного господарств і охорони довкілля, науковців, студентів лісогосподарських спеціальностей, широкого кола громадськості.
Видання підготовлено за підтримки Європейського Союзу в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 у проекті «HYDROFOR: системи оптимального ведення лісового господарства, спрямовані на посилення гідрологічної ролі лісів у попередженні паводків у басейні річки Бодрог».