Публікація "DETLUP: РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ / ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ" вже доступна он-лайн

Відтепер на нашому сайті Ви можете ознайомитися з публікацією "DETLUP: РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ / ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ", що була підготовлена та видана в рамках проекту «DETLUP: розвиток через територіальне планування» громадської організації АГЕНТСТВО СПРИЯННЯ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ «ФОРЗА» в партнерстві з організаціями з країн Вишеградської четвірки, Молдови та Грузії. Це проект міжнародної співпраці між країнами Вишеградської четвірки з Україною, Молдовою та Грузією за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду. Проект спрямований на покращення знань місцевих і регіональних органів влади, проектантів, планувальників та неурядових організацій,з територіального планування для успішного економічного і соціального розвитку . Однією з причин актуальності просторового планування є те, що європейська інтеграція та розширення Європейського Союзу тягнуть за собою багато нововведень не тільки для нових членів і асоційованих держав Союзу, але також є викликом для його старіших членів. Політичні, економічні та соціальні наслідки цих процесів очевидні - спрощення транспортування товарів, підвищення мобільності населення, реалізація транснаціональних і трансконтинентальних інфраструктурних проектів, об'єднання правової та економічної сфер. Все більше посилюється конкурентна боротьба муніципалітетів і регіонів за інвесторів, що пропонують можливості працевлаштування, залучення жителів, відвідувачів або доступу до громадської інфраструктури. В останні роки ця ситуація була загострена глобальною світовою кризою і конфліктами. І саме в цьому контексті роль просторового планування все частіше обговорюється на європейському рівні в якості правового середовища, що визначає її соціально-економічну привабливість і стабільність інвестицій. Напрацювання експертів проекту з порівнянням підходів до просторового/територіального планування в країнах-учасницях проекту та практичними прикладами вдалого просторового планування були об'єднані у даному виданні. Запрошуємо Вас ознайомитися з публікацією за посиланням: http://forza.org.ua/sites/default/files/detlup_book_ru_ev_final.pdf