Безперервне навчання лісівників задля кращого ведення лісового господарства

Даний проект реалізується в рамках програми Транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна ЄІСП на 2007-2013 рр., за Пріоритет  4: Підтримка співпраці люди – людям, захід Захід  4.1 Інституційна співпраця 

Загальна мета проекту: Створення умов для безперервного навчання практиків лісового господарства, які працюють на території  прикордонних областей Словаччини та України, шляхом покращення системи підвищення кваліфікації та започаткування практичної інституційної співпраці між навчальними закладами та управліннями лісового господарства.  
Територією впровадження проекту є
Україна: Закарпатська, Івано-Франківська області 
Словаччина: Кошицький та Прешовський краї  
Головний партнер: Громадська організація Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону ФОРЗА
Партнери проекту
Народний лісовий центр, Зволен, Словаччина
Загальна тривалість проекту: 30 місяців – 1червня  2012 – 31 жовтня  2014 рр. 
Загальний бюджет проекту складає 336.313,86 євро.   
Конкретні цілі проекту
КЦ1. Створити ефективну транскордонну інституційну співпрацю та обмін сучасними практичними професійними знаннями на рівні викладачів та лісівників-практиків 
КЦ2. Мати достатню кількість хороших тренерів (викладачів курсів) в Україні, які будуть в змозі вести курси за програмою безперервного навчання на тему наближеного до природи лісівництва та багатофункціонального сталого ведення лісового господарства. 
КЦ3. Створити привабливі та сучасні навчальні курси з наближеного до природи лісівництва та багатофункціонального сталого ведення лісового господарства у достатній кількості та в подальшому – для використання цільовими групами (лісівниками-практиками). 
КЦ4. Досягти розуміння громадськості суті та вигод наближеного до природи лісівництва та багатофункціонального сталого ведення лісового господарства. 

Цільові групи:
ЦГ1. Лісівники-практики – лісові інженери та менеджери лісового господарства з цільових територій проекту. 
ЦГ2. Тренери (викладачі) лісівництва з цільових територій проекту в частині України
ЦГ3. Інженерни та менеджери обласних управлінь лісового господарства. 
ЦГ4. Власники лісів (тільки в Словаччині).
ЦГ5. Населення цільових територій проекту

Очікувані результати:
оР1. Налагоджена практична співпраця та партнерство між закладами з підвищення кваліфікації та лісогосподарськими підприємствами на цільовій території проекту. 
оР2. Покращено навчальні програми з підвищення кваліфікації лісівників-практиків. 
оР3. Навчально-демонстраційні пробні площі закладено в обидвох країнах. 
оР4. Навчальний посібник з наближеного до природи лісівництва та багатофункціонального сталого ведення лісового господарства видано українською та словацькою мовами. 
оР5. Нові навички і знання для тренерів (викладачів) курсів підвищення кваліфікації закріплено. 
оР6. Підвищено професійний рівень лісівників-практиків та менеджерів лісового господарства.
оР7. Підвищена обізнаність лісівників та громадськості з питань наближеного до природи лісівництва та багатофункціонального сталого ведення лісового господарства на території проекту
оР8. Досвід покращених програм з підвищення кваліфікації лісівників можна застосувати на території інших областей в Україні та Словаччині

Основні заходи:
Робочий пакет 1. Інституційна співпраця навколо покращення обміну професійними знаннями, навчальними програмами, матеріалами та засобами.
Робочий пакет 2. Покращення професійних навиків тренерів (викладачів) та лісівників-практиків з питань наближеного до природи лісівництва та багатофункціонального сталого ведення лісового господарства
Робочий пакет 3. Підвищення обізнаності з питань наближеного до природи лісівництва та багатофункціонального сталого ведення лісового господарства. Поширення інформації та транскордонний обмін. 
Робочий пакет 4. Управління та адміністрування проекту.

29 квітня 2015 року в Національному лісотехнічному університеті України відбулася презентація посібника «Наближене до природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в Карпатсь