Перша в країні книга про актуальні проблеми лісогосподарювання в Україні та Словаччині

29 квітня 2015 року в Національному лісотехнічному університеті України відбулася презентація посібника «Наближене до природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в Карпатському регіоні України та Словаччини».

Леся Лойко, керівник громадської організації «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону ФОРЗА», розповіла про передумови створення та мету посібника.

Робота над виданням, до якої були залучені фахівці лісової галузі двох країн, велася протягом останніх двох років. Авторський колектив складається з 18  досвідчених науковців та викладачів Національного лісотехнічного університету України (Львів), Прикарпатського національного університету (Івано-Франківськ), Національного університету біоресурсів і природокористування (Київ), Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва (Івано-Франківськ), Природного заповідника "Горгани" (Надвірна), а також висококваліфікованих фахівців-практиків Держлісагентства України (Київ), ВО «Укрдержліспроект» (Ірпінь) та ГО «ФОРЗА» (Ужгород), провідних вчених Національного лісового центру  та Технічного університету (Зволен, Словаччина), а також лісівників-практиків державного підприємства «Ліси Словацької Республіки» (Банська Бистриця, Словаччина).

Книга вийшла друком українською і словацькою мовами загальним накладом 1100 примірників та буде доступна в електронному форматі на вебсторінці www.forza.org.ua.  Відмінною рисою посібника є те, що однакові за назвою розділи і глави окремо описують ситуацію та підходи в Україні та Словаччині, що дає можливість читачу ознайомитися з особливостями у запровадженні підходів наближеного до природи лісового господарства у сусідніх країнах, що знаходяться у різних політичних та економічних умовах.

Підготовлене видання має на меті донести до лісівників сучасні уявлення, теоретичні засади, принципи, складові, а головне – практичний досвід наближеного до природи та багатофункціонального лісівництва. У ньому просто і дохідливо висвітлені підходи наближеного до природи багатофункціонального лісівництва, що дозволяє рекомендувати її не тільки лісівникам-практикам та управлінцям галузі обох країн, але й студентам і викладачам навчальних закладів лісового профілю та широкій громадськості.

Григорій Криницький, доктор біол. наук, проф., проректор з наукової роботи, завідувач кафедри лісівництва Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного лісотехнічного університету України, редактор української частини книги, висвітлив актуальність та основні характеристики наближеного до природи, багатофункціонального ведення лісового господарства, зокрема для Карпатського регіону України.

Потреба у такій публікації в Україні назріла давно, сьогодні цей посібник є особливо актуальним в контексті загальносвітових тенденцій сталого ведення лісового господарства, оскільки висвітлює систему наближеного до природи лісівництва, що має вагоме значення для екологічної оптимізації та стабілізації лісів вразливої Карпатської гірської системи.

В Карпатському регіоні, де успішно проходить природне поновлення основних лісоутворюючих порід, необхідно якомога швидше перейти від суцільнолісосічної форми господарювання до вибіркової. Впровадження наближеного до природи лісівництва в Українських Карпатах дасть змогу покращити екологічну ситуацію і водночас забезпечити високий рівень лісокористування та оздоровчо-туристичного освоєння лісів Карпат.
  
Микола Чернявський, канд. с.-г. наук, доцент кафедри екології Інституту екологічної економіки і менеджменту Національного лісотехнічного університету України, редактор української частини книги, висвітлив основні принципи та підходи наближеного до природи лісівництва і його переваги в порівнянні з діючою класичною суцільно лісосічною системою господарювання. Він зазначив, що у книзі викладені сучасні погляди на вибіркові та суцільнолісосічні методи господарювання.  Посібник  дає ​​змогу читачеві ознайомитися з особливостями вибіркової системи ведення лісового господарства, порівняти законодавчі основи, практичні та технологічні підходи, шляхи впровадження підходів наближеного до природи багатофункціонального ведення лісового господарства в практичну діяльність у двох країнах.

Автори книги, пропонуючи апробовані лісогосподарські заходи та методи обумовлюються перспективи переходу на вибіркову систему ведення господарства, яка не має альтернативи для карпатських гірських лісів.

Ярослав Целень, заступник начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, звернув увагу на доцільність практичного застосування описаних у посібнику підходів, у тому числі у сучасних законодавчих та економічних реаліях. Книга надзвичайно корисна і має стати поштовхом для застосування сучасних сталих підходів ведення лісового господарства в Україні та змінити акценти у лісогосподарській практиці з класичного лісівництва на наближене до природи.

Інші науковці НЛТУУ під час обговорень посібника відмітили, що його вихід на словацькій та українській мовах є подією міжнародного характеру і на сьогодні кращого посібника в Україні немає. Ця книга має спонукати до кардинальних змін у змісті навчального процесу лісогосподарських факультетів українських вишів при підготовці фахівців для лісової галузі.
 
Контакта особа у ГО ФОРЗА щодо інформації, викладеної в посібнику Юрій Дербаль, +3803122 67 14 50.