WSL-FORZA: Обмін знаннями про ліси

Спираючись на 20-річну співпрацю між українськими та швейцарськими науковцями, проект зосереджується на розбудові потенціалу в темах, пов’язаних з лісом. Часовий проміжок проєкту: 2021-2024 роки.

Запропонована діяльність, спрямована на розбудову потенціалу і додаткові дослідження, спрямована на суттєве покращення викладацьких і дослідницьких навичок викладачів у системі освіти та на підтримку молодих науковців через навчальні заходи, які підвищують їх міжнародну конкурентоспроможність та кваліфікувати їх для майбутньої міжнародної співпраці.

Різноманітні заходи, такі як аналіз системи обміну знаннями (C1), семінари, літні школи, наставництво, дослідницькі візити та вбудовані дослідницькі проекти (включаючи R4) з важливим компонентом нарощування потенціалу, працюють на більш ефективний обмін знаннями та запровадження змін.

 

Проект фінансується Секретаріатом Швейцарії з питань досліджень, освіти та інновацій.

Система обміну знаннями про ліси (C1)

Мета: дослідити систему обміну знаннями про ліси в Україні. Передбачає краще розуміння різних ролей, інструментів та практик, але також і краще розуміння викликів та можливостей передачі, обміну, поширення та інших форм інтеграції знань. Результатом цього підпроєкту є звіт.

Обґрунтування: Незважаючи на розуміння системи обміну знаннями про ліси в Україні, бракує повнішого огляду ситуації.

Визначення: Знання про ліси в контексті цього підпроєкту означає кодифіковані знання які існують у артикульованій формі, можуть бути записані, передані та накопичені з допомогою інформаційних та комунікаційних технологій, проте не є прив‘язаними до певної особи.

Знання про ліси охоплюють такі теми, як: продукування та збут деревини, використання деревини для енергетичних цілей, лісові екосистеми, недеревні лісові продукти, лісове господарство та управління лісами у тому числі в контексті зміни клімату, економічні аспекти лісового господарства, політики лісового господарства та енергетичні політики, що впливають на стале використання ресурсів. Проєкт переважно націлений на науково-підтверджені знання, обмін та поширення знань між науковцями та практиками, у тому числі освіту та навчання фахівців лісівництва та лісового господарства.

 

Запровадження змін в громадах, залежних від лісів (R4)

Мета: Посилення спроможностей громад, залежних від лісів в Українських Карпатах задля покращення їх економічного та соціального становища шляхом використання переваг, які надають навколишні лісові та інші природні ресурси у сталий спосіб.

Обґрунтування: «Лісові громади» є охоронцями лісів, відповідальними за стале управління природними ресурсами та створення економічної вартості.

Визначення: «Лісові громади» використовують і залежать від лісових ресурсів більше, аніж інші громади. Такими ресурсами є деревина для продажу або власного використання (дрова, будівельна деревина) або для подальшої переробки (ремесла, сувеніри, промисловість), їжа, як-от ягоди, гриби або дичина, лікарські трави, екосистемні послуги, які забезпечують ліси, такі як чиста вода (очищення), туризм та рекреація, захист від стихійних лих (повені, бурі, снігові лавини, посухи). «Лісові громади» також включають ті громади, які потребують гарантій, щоб ліси навколо них не були пошкоджені (сміттям або суцільними рубками).

Якщо Ви надавач послуг чи виробник, який отримує дохід від лісових ресурсів, провадите діяльність на Івано-Франківщині та/ або Закарпатті, тоді це запрошення саме для Вас.
Цей конкурс саме для вас, якщо Ви отримуєте доходи від дбайливого використання лісових ресурсів і водночас завдяки цій діяльності покращуєте добробут своєї громади. 
Якщо Ваша справа пов'язана з різностороннім  використанням ресурсів, які дають ліси (відпочинок, виробництво, чи заготівля різноманітної продукції), ви провадите свою діяльність у Закарпат