Крок вперед у питанні оцінки стану водозборів

Карпатський регіон займає близько 6% території України, але тут зосереджена близько 40% лісових, водних і рекреаційних ресурсів нашої держави. Водночас на територію Карпат припадають часті, близько 30%, шкідливі метеорологічні явища: паводки, ерозійно-селеві процеси, вітровали, лавини тощо.

Науковці вже роками говорять про те, що в гірських умовах єдиний можливий шлях збереження екологічної рівноваги – це посилення гідрологічних та інших захисних функцій лісу із одночасним невиснажливим використанням водних, земельних і лісових ресурсів.  Ми не науковці, але переконані, що управління лісами й  лісогосподарювання з урахуванням водозбірного принципу однозначно могло б допомогти досягти екологічної рівноваги в гірських умовах Карпат.

Втім, до цього часу,  нажаль, на практиці водозбірний принцип лісівниками  не застосовується,  що, однозначно, призводить до диспропорції в розподілі покритої лісом площі в  регіонах Українських Карпат. Це впливає і на можливості лісу  забезпечити безперервне постачання води в  громади, захист їх від повеней та посухи  та інші екосистемні послуги.

Хто слідкує за нашими новинами, знає, що ФОРЗА з групою експертів з різних галузей США та України розробила продуманий, не складний, але значущий інструмент визначення стану функціонування  водозбору з використанням 12-ти індикаторів, кількох десятків характеристик та критеріїв, які дозволяють об’єктивно оцінити цей стан.

І ось маємо важливу новину: від  1 травня цього року діє наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  № 277 «Про затвердження Методичних рекомендацій з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля планованої лісогосподарської діяльності на водозбори гірських лісів Українських Карпат», які спрямовані на нормативно-методичне забезпечення підготовки окремих складових такого звіту.

 При проведенні оцінку впливу на довкілля планованої лісогосподарської діяльності у гірських лісах Українських Карпат, суб’єкти господарювання (підприємства, що ведуть лісове господарство та інші, діяльність яких вливає на лісові екосистеми та підлягає оцінці відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») мають забезпечити підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності відповідно до вимог діючого законодавства, зокрема й згаданих Рекомендацій та несуть відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації.

Наказ, текст Рекомендацій та Критерії оцінки характеристик індикаторів стану водозбору розміщені тут https://mepr.gov.ua/nakaz-mindovkillya-277-vid-01-05-2023/.     

А ми, з свого боку, восени ц.р. спільно з  експертами з США та України плануємо серію он-лайн тренінгів, де докладно розберемо, та почуємо з першоджерел, як застосовувати відповідні індикатори, характеристики та критерії на практиці для визначення стану водозбору.

Слідкуйте за новинами.