УГОДА ОБОВ‘ЯЗКІВ НА РОЗРОБКУ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО СТАНДАРТУ МАРКУВАННЯ ТА ЗНАКУВАННЯ ДАЛЕКОБІЖНИХ ВЕЛОСИПЕДНИХ ШЛЯХІВ НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ ТА ПРАВИЛ КРАЇН ЄС ТА МЕРЕЖІ ВЕЛОСИПЕДНИХ ШЛЯХІВ ЄВРОВЕЛО

Рекомендації щодо стандарту маркування та знакування далекобіжних велосипедних шляхів на основі стандартів та правил країн ЄС та мережі велосипедних шляхів ЄвроВело – це документ, що містить пояснення доцільності, перелік та детальне описання технічних параметрів елементів знакування та маркування далекобіжних велосипедних шляхів, що використовуються з метою транспорту та туризму/подорожей.
Рекомендації щодо стандарту маркування та знакування далекобіжних велосипедних шляхів на основі стандартів та правил країн ЄС та мережі велосипедних шляхів ЄвроВело мають слугувати у якості довідково-рекомендаційного матеріалу, користувачами якого є місцеві державні установи та органи, що відповідають за розвиток туризму та дорожньої інфраструктури в регіоні, а також головним користувачем цього документу має бути національний орган стандартизації – Українське агентства зі стандартизації – Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості.
Метою рекомендацій є створення основи для розробки українських правил та стандартів маркування та знакування далекобіжних велосипедних шляхів, створення єдиного реєстру таких шляхів, визначення особливостей утримання та управління шляхами тощо.