СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА і ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ: ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

12-14 грудня 2017 року Юрій Дербаль, експерт ГО ФОРЗА з питань лісового господарства та довкілля взяв участь у триденній роботі Екологічного форуму громадянського суспільства в м. Львів. Форум організувала Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.
Головною темою обговорення учасників став Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» прийнятий Верховною радою України 23.05.2017 (№2059-VIII – див. посилання: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/conv/page#n172), який вступив в дію з 18 грудня ц.р. (див. повідомлення Мінприроди України: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250506191&cat_id...) і яким встановлено, що подача документів суб’єктом господарювання для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля здійснюється безпосередньо шляхом внесення їх до відкритого Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (ОВД) http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250508049
За вимогами цього закону, зокрема, кожна суцільна та поступова рубка головного користування та суцільна санітарна рубка на площі понад 1 гектар і суцільна санітарна рубка на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду віднесені до першої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.
Представники громадськості з усієї України зібралася, щоб більш детально та ґрунтовно ознайомитись та обговорити перспективи впровадження у життя механізмів екологічної оцінки, що мають унеможливити негативні наслідки для довкілля, в т.ч. здоров’я населення від затвердження документів державного планування і планової господарської діяльності. Учасники форуму розглядали ці надзвичайно важливі питання та виконували практичні завдання, пов’язані з Стратегічною екологічною оцінкою (СЕО) у таких блоках:
– Стратегічна екологічна оцінка як запорука сталого розвитку (що таке СЕО; Протокол про СЕО до концепції ЕСПО; Проект Закону України «Про СЕО»; законодавчі акти, які врегульовують питання прийняття документів державного планування.
– Активізація ролі громадськості під час розробки та прийняття рішень стратегічного характеру, що мають вплив на довкілля (етапи СЕО, під час яких враховується думка громадськості; визначення обсягу СЕО; процедура участі громадськості після підготовки звіту іСЕО; роль громадськості під час проведення моніторингу впровадження документа, що пройшов СЕО.
– Практика на шляху до дієвого інституту СЕО (зміст заяви про визначення обсягу СЕО; повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування, звіту із СЕО; чому важливо читати текст остаточного документа, який проходить СЕО та слідкувати і аналізувати звіти з моніторингу?; які дії громадськості у разі неврахування її думки та неналежного проведення СЕО?
Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – закон, що викликав бурхливі обговорення в суспільстві, учасники вивчали у чотирьох блоках, в т.ч. через інтерактивну рольову гру і обговорення:
- історію прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» і роль громадськості у цьому процесі; які види планової діяльності підлягають ОВД; різниця між першим і другим переліками закону, що детально прописані в законі; 
- місце і зміст оцінки впливу на довкілля у процедурі погодження планової діяльності;
- як відбувається громадське обговорення в процедурі ОВД; 
- як забезпечується доступ до звіту з ОВД та іншої документації;
- яка інформація може бути конфіденційною та не надаватися громадськості; 
- як організовуються і проводяться громадські слухання; 
- що таке і як працює Єдиний реєстр із ОВД.
Учасники отримали багато інформації, яку ще потрібно осмислити. Що стосується Закону «Про оцінку впливу на довкілля», уряд 13 грудня ц.р, в другий день форуму, прийняв: 
- Критерії визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля;
- Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля; 
- Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Згідно законодавства від 18 грудня ц.р.:
- подача документів здійснюється безпосередньо шляхом внесення їх до відкритого Єдиного реєстру з ОВД, що забезпечить відкритість та обмежить контакт чиновника з суб’єктом господарювання; 
- чітко визначені стадії подачі, строки подання, опрацювання та зразки документів, визначених у Законі та необхідних для отримання висновку з ОВД;
- визначено порядок встановлення плати за забезпечення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля та напрями, за якими можуть використовуватись кошти.
Організатори також використали форум як платформу обговорення номінацій премії «Свинство року 2017» за залякування журналістів, безрозсудність у діях з вирішення нагальних проблем довкілля, нанесення шкоди довкіллю та здоров’ю мешканців і викликів 2017 року та планів на наступний рік в контексті запровадження інститутів екологічної оцінки в Україні.