Технічний нагляд під час будівництва об’єкту "Адміністративно-офісної будівлі демонстраційно-освітнього центру "Ліс і клімат"

ГО «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» на конкурсній основі проводить закупівлю робіт з Технічного нагляду під час будівництва об’єкту «Адміністративно-офісної будівлі демонстраційно-освітнього центру "Ліс і клімат" в с. Невицьке, вул. Центральна, б/н, ур. Вузки, Ужгородського району Закарпатської області", об'єкт за класом наслідків СС1.» Технічний нагляд здійснюватиметься в рамках проєкту HUSKROUA 1701/LIP/009 "ШЛЯХИ ДО ЗДОРОВИХ ЛІСІВ: посилення стійкості, життєздатності й адаптаційної спроможності лісів у прикордонних регіонах України і Словаччини", що реалізується в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччини-Румунія-Україна 2014-2020 за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Для відбору виконавця робіт, просимо надати цінову пропозицію, виходячи з таких вимог:
Предмет закупівлі:

  •  Технічний нагляд під час будівництва об’єкту "Адміністративно-офісної будівлі демонстраційно-освітнього центру "Ліс і клімат" в с. Невицьке, вул. Центральна, б/н, ур. Вузки, Ужгородського району Закарпатської області", об'єкт за класом наслідків СС1.

Детальний опис предмету закупівлі:

  •  Роботи з технічного нагляду у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим ПКМУ від 11 липня 2007 року № 903, зокрема:

- перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання робіт з будівництва на об'єкті – технічного паспорта, сертифіката інших документів;
- перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
- постійний контроль за веденням підрядником загального журналу робіт та спеціальних журналів робіт, контроль за своєчасністю та правильністю внесення підрядником записів до журналів;
- прийняття обсягів виконаних підрядником робіт, виконання контрольних вимірювань, перевірка відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектній документації;
- перевірка виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
- ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками, регулярно (один раз на тиждень) доводити до відома Замовника стан поточного виконання будівельних робіт;
- проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;
- повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, контроль за виконанням підрядником вимог про усунення порушень;
- оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;
- участь у проведенні перевірок органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;
- участь у підготовці пакету виконавчої документації по об’єкту, здійснення контролю за повнотою та якістю виконавчої документації відповідно до діючого законодавства
- тощо відповідно до законодавства України.

 

  •  Вартість будівельних робіт: 13 310 000,00 грн.

Термін виконання робіт: 25 листопада – 31 грудня 2023 року.
Термін подання цінових пропозицій:
Просимо до кінця дня 23 листопада 2023 року подати цінову пропозицію за формою, що додається до цього оголошення (Додаток 1), в якій зазначити вартість виконання робіт (без ПДВ) та іншу запитувану інформацію*.
Цінова пропозиція повинна бути з фіксованою ціною у гривнях.
До цінової пропозиції просимо додати*:


- Витяг/виписку з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
- Кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, отриманий відповідно до вимог чинного законодавства України
- Декларацію доброчесності за критеріями виключення та відбору, що додається до цього запиту

Форма подання цінових пропозицій:


- скани документів, підписані та завірені печаткою (за наявності) просимо надсилати електронною поштою на адресу kyrylo.loiko@forza.org.ua або
- подати у письмовій формі за адресою: вул. Швабська, 51а м. Ужгород, 88000, Україна.


Вимоги до надавачів послуг:


- має бути суб’єктом підприємницької діяльності ( юридична особа або ФОП) та мати досвід роботи у відповідній сфері
- має мати Кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд
- мати досвід здійснення технічного нагляду


Запитання та роз’яснення: Усі питання та/або роз’яснення, які стосуються цієї закупівлі, необхідно надсилати в письмовій формі до 21 листопада 2023 року на адресу admin@forza.org.ua або уточняти за номером телефону +380673101631.
Розгляд цінових пропозицій та укладення договору планується здійснити 24.11.2023 року. Відбір пропозицій відбуватиметься за оптимальною ціною при відповідній якості. Замовник зберігає за собою право не відібрати жодного виконавця робіт без пояснення причин.

*Усі необхідні документи знаходяться за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1c2E9e1ssOX2THiq_uQJV-MQpzQP72Ted?usp=sharing