НАВЧАЄМОСЯ СПІЛЬНО ДБАТИ ПРО НАШІ ЛІСИ ТА ДІЯТИ ЗАДЛЯ ПОМ‘ЯКШЕННЯ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Дводенний семінар-тренінг «Практики ведення лісового господарства в контексті зміни клімату – впровадження в Закарпатті наближеного до природи лісівництва» відбувся наприкінці листопада на базі Закарпатського лісотехнічного фахового коледжу та Нижньобистрянського лісництва ДП «Хустське лісове дослідне господарство» за сприяння керівників коледжу та державного підприємства.

Зміна клімату створює значні проблеми для лісів та людей. Різні породи дерев різного віку в здоровій лісовій екосистемі  - запорука її стійкості та стабільності. Але чи можливий оптимальний компроміс між стабільністю та продуктивністю насаджень в умовах зміни клімату? Так, можливий, якщо дотримуватись певних принципів, перевірених роками. Навколо цих питань точилися дискусії та обмін думками між студентами, викладачами коледжу та їхнім тренером, експертом ФОРЗА, Ю.Дербалем.

Впродовж семінару-тренінгу студенти коледжу та лісівники-практики мали змогу ознайомитися з сучасними підходами адаптації лісів до зміни клімату, обговорити проблеми та ризики сучасного лісогосподарювання, що стосуються різних компонентів довкілля та заходи послаблення негативного впливу господарювання на довкілля шляхом впровадження наближеного до природи лісівництва.

Першого дня семінару, під час його теоретичної частини, в якій брали участь директор коледжу Михайло Липчей, заступник директора з навчально-виробничої роботи Юрій Гобан, та викладач Богдан Кадар, студенти дискутували з викладачами та знайомились з основами багатофункціонального наближеного до природи лісівництва (БФНПЛ): його мету, головні відмінності від суцільнолісосічного господарювання, переваги, принципи, методи і способи застосування в насадженнях різних типів лісу та вікових груп, екологічні, економічні та соціальні вигоди, які воно надає, особливості та перспективи переформування насаджень на наближені до природних.

Другого дня, перед виходом в ліс, Ярослав Штець, лісничий та Марія Антонь, помічниця лісничого Нижньобистрянського лісництва ознайомили студентів з офісом лісництва, матеріалами Проекту організації та розвитку лісового господарства, історією та матеріалами шкільного лісництва.

Майже 15 років тому, в цьому лісництві, було закладено 5 пробних ділянок та проведено переформування окремих стиглих та перестійних букових і похідних ялинових деревостанів з метою апробації підходів наближеного до природи лісівництва в різних типах лісу. Тоді ж для цього лісництва  ВО «Укрдержліспроект» розробив Проект організації та розвитку лісового господарства, в якому втілено підходи наближеного до природи ведення лісового господарства.

В польовій практичній частині семінару-тренінгу, що проходила в похідних ялинових насадженнях Нижньобистрянського лісництва (в кварталах 26 виділ 8 та 27 виділ 2), взяли участь, окрім студентів та викладачів коледжу, Юрій Сойма, директор ДП «Хустське лісове дослідне господарство», Ярослав Штець, лісничий та Василь Куриця і Михайло Вовчок, майстри лісу Нижньобистрянського лісництва. Ці ялинники, які інтенсивно всихають, було створено після другої світової війни на пасовищах, забраних владою у місцевих людей.

Під час практичної частини Юрій Сойма та Ярослав Штець ознайомили студентів із організаційною структурою, завданнями, лісівничими заходами та результатами господарської діяльності державного підприємства та лісництва і представили студентам коледжу підходи та результати переформування згаданих ялинників. Останні мали змогу отримати від присутніх керівників відповіді на всі свої питання.  Важливою складовою польової частини стала практична робота, під час якої студенти могли перевірити набуті теоретичні знання та отримати навички визначення відповідних дерев в рубку, обґрунтувати, представити та обговорити власні рішення з іншими учасникам семінару.

Семінар-тренінг проходив в рамках інфраструктурного проекту ЄС в лісовому господарстві України «Шляхи до здорових лісів: посилення стійкості, життєздатності й адаптаційної спроможності лісів в прикордонних регіонах України та Словаччини», HUSKROUA/1701/LIP/009, що впроваджується в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 та співфінансується Європейським Союзом.

Головною ціллю проєкту є посилення стійкості та адаптаційної спроможності Карпатських лісових екосистем до впливів зміни клімату в прикордонному українсько-словацькому регіоні.