Публікація «ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ ПАВОДКІВ НА СЛОВАЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРИТОРІЯХ БАСЕЙНУ РІКИ БОДРОГ»

В даній публікації висвітлюються результати дослідження взаємозв’язку між лісом та ступенем паводкової загрози в басейні ріки Бодрог, аналізу природних умов досліджуваної території, зокрема геологічної основи, рельєфу, кліматичних та гідрологічних умов, ґрунтів, а також лісівничих і технологічних аспектів ведення лісового господарства у словацькій і українській частинах басейну ріки Бодрог. Детально описано вплив лісів на водний баланс та результати тестування гідрологічної моделі ISSOP при оцінці впливу зміни структури ландшафту на елементи гідрологічного балансу двох лісистих басейнів у Словаччині і Україні. Значну увагу приділено економічним аспектам заходів і компенсаційним механізмам підтримки управлінських рішень і дій задля посилення гідрологічних функцій лісів.