Передовий досвід будівництва доріг з низькою інтенсивністю руху

Публікація Гордона Келлера, експерта з питань будівництва лісових доріг Міжнародної програми Лісової Служби США, присвячена короткому огляду питання доріг з низькою інтенсивністю руху, зокрема, особливостям та складовим їх будівництва, їх впливу на навколишнє середовище та передовому досвіду управління дорогами