Менторство – що це, і для чого воно жінкам в лісовому господарстві?

Менторство – що це, і для чого воно жінкам в лісовому господарстві?

В рамках проєкту Ліси в жіночих руках чотири представниці з України разом з колегами і колегинями з Австрії, Німеччини, Сербії, Словенії та Чехії взяли участь у навчанні за програмою менторства.

Навчання включало 4 інформаційні семінари, присвячені питанням власне визначення та характеристик менторства, системного підходу у впровадження програм менторства, складових моделі взаємодії в організації: струтегії, структури та культури організації; також розглядали вербальну та невербальну комунікацію, як шаблони в комунікації існують в залежності від статі особи, як комунікувати чітко і вчасно, процес комунікації та перешкоди на його шляху, "розлади" в комунікаціях, та як їх змінити на ефективну комунікацію. Також велику частину роботи присвятили тому, якими якостями має володіти гендерний/на ментор/ка та які основні завдання його/її роботи.

Отже, коротко по темі:

Що таке менторство?

Менторство – це зв‘язок, суттю і метою якого є надання підтримки людині/людям, зазвичай такий зв‘язок вибудовується між двома або більшою кількістю осіб, серед яких одна особа є більш досвідченою (ментор) і передає іншій людині знання та досвід.

Характеристиками менторства є:

 • Особисті стосунки – безпосередній контакт людей між собою.
 • Індивідуальні потреби і запити – в центрі уваги – людина зі своїми запитаннями та викликами.
 • Орієнтоване на успіх – обидва/і учасники/ці зацікавлені в позитивному впливі на їхній професійний або особистісий розвиток.

Які завдання гендерного/ї ментора/ки:

 • Передача системних знань про оргнанізацію.
 • Визначення потреб особи, яка отримує менторство.
 • Визначення цілей професійного розвитку.
 • Передача фахових знань.
 • Представлення в корисних мережах.
 • Комунікування правил і вимог.
 • Врахування рамкових умов.
 • Комунікування неписаних (звичаєвих) правил.
 • Пропагування лісового господарства, як гендерно-чутливого сектору.
 • "Йти попереду, поряд, або позаду"
 • Створювати довірливе безпечне середовище.
 • Вимагати і пропагувати.
 • Уповноважувати.

Для чого жінкам у лісовому господарстві менторство?

Менторство може сприяти:

 • Передачі фахових, технічних, конкретних знань – обмін з іншими експертами/ками з тієї ж галузі.
 • Розвитку кар'єри – консультування своїх колегинь з питань розвитку кар‘єри (ріст, перепрофілювання, отримання додаткових конкурентних переваг тощо)
 • Відкриттю можливостей – допомога зорієнтуватися у новій ситуації і побачити модливості, яких інакше людина не помічає.
 • Обміну між поколіннями – взаємодопомога і підтримка між молодшими та старшими людьми.

Які типи менторства могли б бути корисними і цінними для жінок, які працюють в лісовій галузі:

 • Менторство під час виконання специфічних завдань: планування і впровадження гендерних планів дій, організації певної ділянки роботи.
 • Довготривале (програмне) менторство, формалізоване, або ж неформальне: коли ментордопомагає новій людині в колективі або на певній посаді зрозуміти свої обов‘язви і специфіку роботи, щоб швидше досягти вищих показників ефективності в роботі;
 • Лідерське менторство, націлене не на допомогу у засвоєнні певних професійних навичок, а в питанням розвитку лідерських якостей.

Які існують програми менторства для жінок в Україні?

 • менторська програма для жінок-дипломаток;
 • менторська програма IFC з підвищення компетенції жінок в управлінні багатоквартирними будинками
 • програма менторства для жінок в бізнесі».
 • програма ментосртва «Лідерство жінок села у відстоюванні прав людини в час гострого конфлікту».

 

Стаття підготовлена в рамках проєкту «FEM4FOREST: ліси в жіночих руках» (DTP3-500-1.2), що впроваджується в рамках Дунайської Транснаціональної Програми та співфінансується Європейським Союзом. Відповідальність за зміст статті несе партнер проєкту в Україні – ГО "ФОРЗА". Зміст інформації не обов'язково відображає позицію ЄС.