Застосування системи класифікації стану водозборів Лісової Служби США в Українських Карпатах – мрія чи реальність?

“Зрештою, успіх роботи Лісової служби буде вимірюватися станом водозборів на наших 193 млн. акрах державних лісів і пасовищних угідь”.
Том Тідвелл, Голова Лісової служби США, 29.04.2010 р.
 
Підбиваємо підсумки довгоочікуваного тренінгу «Застосування системи класифікації водозборів Лісової Служби США в Українських Карпатах», що проходив протягом 23-27 липня цього року у водозборі річки Пиня (ОТГ Поляна Свалявського району). Тренінг ретельно готувався ГО «ФОРЗА» спільно з відділом Міжнародних програм Федеральної служби лісів США в рамках проекту «Кваліфіковані лісівники = кращі ліси», що фінансується Федеральною службою лісів США.
 
Задля цього відділ Міжнародних програм Федеральної служби лісів США відрядив кращих експертів з питань оцінки стану водозборів, які протягом більш, ніж 15 років вивчали, готували методики та працювали над даним питанням у своїх лісогосподарських організаціях. Тренінг проводили експерти лісової служби США Шіла Джонсон, Майк Овен та Раха Хакімдавар, остання до того ж представила інструменти гео-інформаційних систем та дистанційного зондування Землі (ГІС та ДЗЗ).
 
Організатори та тренери поставили перед собою доволі амбітні завдання – протягом п’яти днів тренінгу, на основі методики Федеральної служби лісів США:
(І) зрозуміти і закріпити на практиці процес оцінювання стану водозбору в розрізі кожного з його дванадцяти індикаторів (якість води, кількість води, водний біотоп, водна біота, прибережна/ навколоводна рослинність, дороги та стежки, ґрунти, пожежний режим або лісові пожежі, лісовий покрив, рослинність пасовищ, наземні інвазійні види, санітарний стан лісів), які представляють наземні, прибережні та водні процеси в екосистемах, з допомогою яких управлінські заходи можуть вплинути на стан водозборів та пов'язаних з ними ресурсів;
(ІІ) навчитися вести пошук та збір інформації про характеристики індикаторів стану водозбору, у тому числі з використанням наявних та попередньо зібраних експертами даних;
(ІІІ) визначити прогалини в даних та інформації, необхідних для оцінки водозбору;
(iv) спільно здійснити оцінку стану водозбору річки Пиня на основі усієї інформації, отриманої та опрацьованої на момент проведення тренінгу;
(v) спільно визначити, чи можна та за яких умов застосовувати даний підхід в управлінській практиці лісокористувачів та землекористувачів на території Українських Карпат;
(vi) за можливості, визначити яких дій та заходів слід вжити для закріплення цього підходу в практиці роботи в Українських Карпатах.
 
До участі у тренінгу активно долучилися спеціалісти з питань гідрології та якості води, водних та лісових екосистем, лісових доріг, рослинності, земле- та лісовпорядкування, ГІС та ДЗЗ з провідних університетів та науково-дослідних установ України, зокрема: Інституту гідробіології НАН України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва, Національного лісотехнічного університету України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Ужгородського національного університету, Львівської державної лісовпорядної експедиції, WWF в Україні, БУВР Тиси, Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА, Закарпатської філії ДУ «Держґрунтохорона», Закарпатської держекоінспекції, Закарпатського відділення УкрНДІГірЛіс, Закарпатського центру з гідрометеорології, ДП «Свалявський лісгосп».
 
Тренінг проходив у форматі 50% теорії/ 50% практики, завдяки чому усі учасники тренінгу мали можливість отримати доволі детальну інформацію про систему оцінки та класифікації стану водозборів в розрізі кожного з її 12 індикаторів та відповідних характеристик, а також вивчити окремі методи оцінки тих чи інших елементів водозбору під час практичних польових занять. Саме практичний елемент тренінгу багато хто з учасників відмічав як цікавий та дієвий метод отримання нових знань та навичок.
 
Наприкінці тренінгу, що тривав протягом тижня, усі учасники в форматі малих груп мали можливість оцінити стан окремого індикатора системи оцінки стану водозбору за кожним атрибутом цього індикатора, і в обґрунтований спосіб представити свої висновки щодо класу стану цього індикатора. Згодом усі оцінки експертів підсумувалися (враховуючи вагові коефіцієнти окремих груп індикаторів) у загальну оцінку водозбору класу 2, тобто експертним шляхом встановлено, що функціонування демонстраційного водозбору під загрозою, оскільки стан водозбору демонструє помірну геоморфологічну, гідрологічну та біотичну цілісність порівняно з його природним (референтним) станом.
 
Протягом тренінгу багато дискусій стосувалося узгодженості підходу оцінки водозборів Лісової Служби США та Водної рамкової директиви ЄС, а також того, як саме визначати водозбори і оцінювати їх стан з врахуванням вимог українського законодавства, як забезпечити співпрацю між різними відомствами у питаннях інтегрованого управління природними ресурсами (земельними ресурсами лісового і сільського господарства, водними, рекреаційними та мінерально-сировинними, біорізноманіття) в межах спільних водозборів, які можна та слід прийняти документи для того, щоб даний підхід можна було застосовувати на практиці. Багато запитань залишилося без остаточної відповіді – відкриваючи широке поле для між-галузевої та між-відомчої співпраці організацій в Україні.
 
Сподіваємося, цей тренінг насправді стане першим конкретним кроком у запровадженні системи оцінки стану водозборів в Українських Карпатах і спонукатиме зацікавлених осіб вдосконалювати власні знання і навички та нормативно-правову базу задля забезпечення належного стану гірських водозборів.
 
Для цього наша організація, зі свого боку, узагальнить інформацію про методику класифікації стану водозборів Лісової служби США, результати збору та опрацювання даних, необхідних для проведення оцінки стану водозборів, результати роботи даного тренінгу, у тому числі озвучені прогалини та невідповідності нашим реаліям, а також сформульовані рекомендації учасників щодо подальших кроків, і надішле усім установам і організаціям, які дотичні до питань раціонального управління природними ресурсами з тим, щоб спільно розробити оптимальну систему управління природними ресурсами і ощадливого їх використання у гірських водозборах.
 
Підготовка та проведення тренінгу ще раз переконали нас у тому, що у нас, в Українських Карпатах, не має інших, «резервних», природних екосистем, зокрема лісів, пасовищ, сіножатей, річок і потічків, мінеральних джерел, які би забезпечили нам і нашим нащадкам комфортне життя.
 
Фотозвіт за посиланнями:
https://photos.app.goo.gl/X8mKimY4CApqMBacA (фото Юрія Дербаля)
https://photos.app.goo.gl/fPJejtYHyC1G8GzA9 (фотоапарат ФОРЗА)

Презентації з 5 днів тренінгу нижче:
День 1:

День 2:

День 3:

День 4:

День 5: