​ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ СТАНУ ВОДОЗБОРІВ. Лекція в Національному лісотехнічному університеті України у м. Львів.

27 вересня пан Тед Ґайєр, регіональний гідролог Східного регіону Департаменту сільського господарства США, співавтор Технічних настанов з класифікації водозборів Лісової служби США провів лекцію «Вступ до Системи оцінки стану водозборів. Процес шести-крокового гнучкого управління» для студентів 1-4 курсів Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного лісотехнічного університету України, м. Львів.
Лекції організовано та проведено за сприяння Миклуша Степана Івановича, керівника ННІ лісового і садово-паркового господарства НЛТУУ в рамках проекту «Кваліфіковані лісівники = кращі ліси», що виконується ГО Агентство сприяння сталому розвитку карпатського регіону «ФОРЗА» завдяки фінансової підтримки відділу Міжнародних програм Федеральної служби лісів США.
Лекцію Тед Ґайєр розпочав історією заготівлі лісу в США у 18-19 ст. та висвітленням впливу заготівлі та транспортування деревини на довкілля (знеліснення, втрата продуктивності лісів), особливо ґрунти та воду (утворення ярів, зсувні і селеві процеси, руйнівні повені, замулення, руйнування берегів та русла річки, деградація і втрата біотопів, вимирання риби та інших водних організмів). Негативні наслідки заготівлі деревини спонукали тодішніх урядовців і законодавців прийняти законодавчі акти, якими було визначено роль Лісової служби США щодо покращення і захисту лісів, забезпечення безперервності процесу вирощування лісів і постачання деревини та багатофункціонального використання і сталої продуктивності лісів, сприятливих умов для водотоків. Законодавці також чітко окреслили функції Лісової служби США щодо регулювання деревних ресурсів, ресурсів диких тварин і риби, випасання худоби та розвитку рекреації в лісах і підтримки водозборів.
Головна тема лекції американського лісівника-гідролога - ознайомлення студентів з основними елементами Системи оцінки стану водозбору, що базується на шести кроках. Студенти дізнались в чому полягає важливість впровадження системи оцінки водозбору, зокрема оцінка стану лісових доріг, проїздів, трелювальних волоків, дорожніх споруд через річку і як правильне їх влаштування сприяє і міграції водних організмів (риб, тритонів, ракоподібних, черепах, змій і інш.) та збереженню їх популяцій та які штучні перешкоди на їхньому шляху може створити людина своїми неправильними діями.
Більш детально лектор висвітлив особливості технічних настанов класифікації стану водозборів і суб-водозборів та базової водозбірної моделі, що передбачає оцінку стану водозбору через оцінку стану водних і наземних процесів за допомогою 12-ти фізичних і біологічних індикаторів та системи присвоєння балів.
Для оцінки (крок А) водних фізичних і біологічних процесів в США беруться до уваги кількість та якість води, водні біотопи і водна біота, прибережна рослинність, а для оцінки наземних фізичних і біологічних процесів – мережа доріг, стан ґрунту, лісовий покрив, пасовища, відкриті ділянки, інвазійні неаборигенні види рослинності, санітарний стан лісу.
Наступні важливі кроки, в системі оцінки стану водозборів: визначення пріоритетних водозборів (крок В) виходячи з національних положень, регіональної важливості, Положень Плану лісового господарства, партнерства і місцевих інтересів та потреб; Розробка Планів заходів з відновлення водозборів і визначення важливих проектів (крок С) – конкретних проблем які слід вирішити в кожному пріоритетному водозборі, наприклад: усунення яроутворення, розширення чи заміна водопропускних труб/переходів, відновлення деградованих берегів і т.п.; виконання Плану заходів з відновлення пріоритетних водозборів (крок D); відслідковування покращення стану водозбору (крок Е) – досягнення відновлювального ефекту та доведення інформації до громадськості завдяки інструментам візуалізації виконаних заходів – ГІС бази даних.
Завершується оцінка стану водозбору (крок F) дворівневим процесом моніторингу та оцінки досягнутих результатів. Цей крок дає змогу оцінити правильність класифікації водозбору і застосування процесу оцінки стану, достатність і масштабність проектів для покращення стану водозбору, оцінити зміни його стану, намітити заходи щодо оновлення класифікації у випадку досягнення позитивних результатів і завершення заходів/проектів на пріоритетних водозборах та визначення нових пріоритетних водозборів та повторення процесу оцінки. 

На завершення лекції Тед Ґайєр відзначив найбільш активних студентів які задавали питання, пов’язані з темою його лекції і передав їм публікації, в яких висвітлюються питання ведення лісового господарства та гідрологічної ролі лісів.

Презентація з лекції пана Теда Ґаєра тут: