Внесок лісівників в збереження лісів вимірюється станом водозборів: бажання і перспективи оцінки і відновлення водозборів Українських Карпат

28 лютого, в Івано-Франківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбувся робочий семінар на тему: «Водозбірний принцип управління лісовими ресурсами: методологія класифікації та оцінка стану водозбору». Участь у семінарі взяли Леся Лойко, керівник ГО «ФОРЗА», Володимир Коржов, кандидат технічних наук, перший заступник директора УкрНДІгірліс, Олександр Марченко, начальник відділу лісового господарства та Михайло Старчевський, головний спеціаліст  відділу лісового господарства Івано-Франківського ОУЛМГ, головні лісничі і начальники відділів лісового господарства державних лісогосподарських підприємств, відповідальні фахівці УкрНДІгірліс та Івано-Франківського ЛСНЦ.
На початку семінару Юрій Дербаль, експерт з питань лісового господарства ГО ФОРЗА, ознайомив учасників з підходами Лісової служби США щодо багатофункціонального використання лісів, організаційною структурою системи Національних лісів США, власністю на лісові землі і їх важливістю для забезпечення країни питною водою та розподілом території США на гідрологічні одиниці: басейни, водозбори і субводозбори; окреслив загальні поняття, що стосуються водозбору: ієрархічна структура, природні процеси в водозборі, функції і екосистемні послуги водозбору та приклади моніторингу стану води в водозборі.
Основну увагу учасників було зосереджено на підході, який застосовується Лісовою службою США на практиці: Системі оцінки стану водозбору – шести-кроковому гнучкому управлінні, та, зокрема, змісті першого кроку цієї системи - класифікації стану водозбору, використовуючи наявні дані, місцеві знання та професійні судження.
Оцінка стану водозбору за класами – процес, що описує стан водозбору використовуючи характеристики, які відображають стан функціональності/ життєздатності водозбору чи ступінь його цілісності. Водозбори з високою цілісністю перебувають у непошкодженому стані, екосистеми мало чи взагалі не зазнали впливу від діяльності людини.
Виступаючий привернув увагу учасників до особливостей Технічних настанов для класифікації стану водозбору, основних характеристик та прикладів оцінювання стану водозбору в розрізі кожного з його дванадцяти індикаторів, які представляють наземні та водні фізичні і біологічні процеси в екосистемах:

 1. якість води: пошкоджені водойми/під загрозою зникнення; проблеми з якістю води;
 2. кількість води: характеристики стоку;
 3. водний біотоп: фрагментація біотопу; великий деревний матеріал; форма та функціональність русла/річища;
 4. водна біота: присутність живих організмів; місцеві види; екзотичні та/або водні інвазійні види;
 5. прибережна/ навколоводна рослинність: стан рослинності;
 6. лісові дороги та стежки: щільність мережі; стан; близькість до водойм; зсуви і обвали;
 7. ґрунти: продуктивність; ерозія; забруднення ґрунтів;
 8. пожежний режим або лісові пожежі: клас пожежного режиму; наслідки пожеж;
 9. лісовий покрив: втрата лісового покриву;
 10. рослинність пасовищ: стан рослинності;
 11. наземні інвазійні види: масштаб і ступінь поширення;
 12. санітарний стан лісів: шкідники та хвороби; забруднення повітря.

Згідно з вимогами згаданих Технічних настанов Лісової служби США всі водозбори 6-го порядку (площа від 4 до 16 тис. га), які визначені, і їх в США є 160 тисяч, повинні пройти процес оцінки стану водозбору і дані класифікації їх стану будуть зберігатися в Відомчій системі класифікації та відстеження стану водозборів і оновлюватися щороку.
Фактори, що відображають стан водозбору, можуть постійно змінюватись через природні впливи (наприклад, пожежі, зсуви, повені, шкідники та хвороби), природну мінливість екологічних процесів, зміну клімату, а також втручання людини.
Водозбір може бути оцінений як такий, що знаходиться в хорошому стані, якщо:

 • він функціонує належним чином;
 • природні, фізичні чи біологічні процеси водозбору зазнали мінімального небажаного впливу великих природних чинників чи людини;
 • водозбір є життєздатним, стійким та здатним до швидкого відновлення  після природного чи антропогенного  впливу;
 • фізичні властивості водозбору є достатніми для підтримки чи покращення стану біологічної цілісності водозбору;
 • водозбір забезпечує важливі екосистемні послуги, такі як якісна вода, поповнення потоків та водоносних горизонтів і інші.

 В свою чергу, водозбір може бути оцінений як такий, функціонування якого порушене, коли перевищено певний фізичний, гідрологічний або біологічний поріг впливу на нього природних чинників чи людини. Взагалі, що більше відхилення від природного незайманого стану, то ймовірніше настає порушення стану водозбору.
Також учасники ознайомились з метою, цілями та складовими Програми найкращих управлінських/господарських практик Лісової служби США і існуючими адміністративними механізмами – законодавчими та нормативно-правовими актами США, якими регулюється та забезпечується виконання згаданої програми, яка є ефективним інструментом для відновлення пошкоджених водних ресурсів, покращення спроможності Лісової служби в управлінні водозборами і зв’язків з природоохоронними державними органами, штатами та громадськістю.
Учасники семінару довідались, що ГО «ФОРЗА» ініціювала створення робочої групи для адаптації основних правил, характеристик, індикаторів і критеріїв методології класифікації стану водозбору Лісової служби США для умов Українських Карпат, враховуючи діючі нормативно-правові акти України та підготовки Рекомендацій з класифікації/оцінки стану водозборів для Українських Карпат. ГО ФОРЗА також має наміри ініціювати міжгалузевий і міжвідомчий діалог між органами лісового та водного господарства з метою гармонізації Рекомендацій з класифікації стану водозборів для Українських Карпат з вимогами Рамкової водної директиви ЄС для України задля інтегрованого управління природними лісовими, водними і земельними  ресурсами.
Семінар проведено ГО «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» в рамках проекту «Класифікація стану водозбору – передача досвіду Лісової служби США Україні», що здійснюється за фінансової підтримки Лісової служби Департаменту сільського господарства США.