ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ В КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ ТА УКРАЇНІ

15 квітня, в рамках проекту «DETLUP: розвиток через територіальне планування» в малому залі Закарпатської ОДА відбувся міжнародний семінар: «Територіальне планування в сучасних умовах: важлива складова та поштовх для успішного економічного та соціального розвитку». В семінарі взяли участь понад 40 осіб: представники управління містобудування та архітектури Закарпатської ОДА, зокрема головний архітектор Закарпатської області та його заступники, головні архітектори районів і міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, представники проектного інституту «Закарпатдіпромісто», Закарпатського осередку Спілки урбаністів України, Асоціації експертів будівельної галузі, кафедри міського будівництва і господарства УжНУ, АРР «Закарпаття», Агентства місцевого розвитку та інформаційних ресурсів «Європоліс», експерти із Словаччини та Угорщини.
Організаторами міжнародного семінару виступили громадська організація Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» в партнерстві з організаціями з країн Вишеградської четвірки, Молдови та Грузії за сприянням управління містобудування та архітектури Закарпатської ОДА і фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду.
Цей семінар є важливим для Закарпаття, оскільки, на думку його організаторів, багатьом населеним пунктам та громадам краю не вистачає якісного плану розвитку території, що, в свою чергу, гальмує залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в пріоритетні сектори економіки, розбудову транскордонного розвитку і сам розвиток громад.
Увазі учасників семінару було презентовано інформацію експертів Гейзи Легена і Душана Бурака із Словаччини, Реки Філеп і Едіти Лукач з Угорщини та Миколи Пігуляка з України.
В своїй презентації пан Леген висвітлив підходи планування стратегічного розвитку територій як основи для хорошого територіального плану, окреслив виклики регіональної політики, особливості пост-індустріального суспільства, бачення та пріоритети стратегій і програм регіонального та місцевого розвитку, а також інструменти вирівнювання міжрегіональних відмінностей в контексті схожих соціально-економічних умов регіонального/місцевого розвитку.
До переваг територіального планування для місцевого розвитку привернув увагу присутніх Душан Бурак. Він презентував досвід територіального планування в Словаччині і, зокрема існуючі концепції розвитку територій Словаччини з огляду на європейські урбаністичні взаємозв’язки та комплексні урбаністичні перспективи розвитку (більш детально можна ознайомитись за посиланням:http://www.uzemneplany.sk/upn/slovenska-republika/koncepcia-uzemneho-rozvoja-slovenska/2001/vykres/komplexny-urbanisticky-navrh).
Пан Душан Бурак ознайомив також учасників з ініціативою місцевих архітекторів і дизайнерів, унікальною технологією візуалізації територіальних планів міст і сіл Словаччини та функціональними можливостями вебпорталу www.UzemnePlany.sk. Завдяки цьому інструменту громадськість Словаччини отримала доступ до інформації щодо змісту територіального планування, існуючих та перспективних об’єктів культурного надбання, рекреації і туризму, транспортної та енергетичної мереж, природних та соціально-економічних обмежень і можливостей розвитку населених пунктів. Йдеться про понад 590 територіальних планів міст і сіл, комплексного просторового розташування та функціонального використання територій та відповідних зон розвитку в межах населених пунктів та за їх межами. Для органів місцевого самоврядування цей портал як інструмент залучення інвестицій дає змогу ефективно презентувати громадськості і інвесторам власні бачення, пріоритети і пропозиції щодо розвитку окремих секторів економіки.
З головною метою, процедурою, необхідними допоміжними документами та аналітичними матеріалами територіального планування в Угорщині, а також підходами щодо залучення зацікавлених сторін у процес планування на різних етапах ознайомила учасників Река Філеп. ЇЇ колега з Угорщини Едіта Лукач презентацією «Регіональний розвиток - Угорські підходи розвитку економіки та суспільства», привернула увагу присутніх на семінарі до окремих аспектів, ідей та кращих практик і програм розвитку громадянського суспільства в Угорщині.
У виступі Миколи Миколайовича Пігуляка, начальника управління містобудування та архітектури ОДА – головного архітектора області йшлося про українські підходи у питаннях управління і регулювання в сфері містобудівної документації, планування території на національному, регіональному та місцевому рівні, забудову територій, а також про проблемні питання у сфері містобудування та архітектури, інтеграцію регіональних територіальних планів транскордонних регіонів Польщі (Підкарпатське воєводство), Словаччини (Кошицький самоврядний край) та Закарпатської області.
На завершення семінару пан Бурак інтерактивною презентацією показав на прикладі міста Кошице як можна міськими заходами мобілізувати думку, бажання, креативність та можливості багатьох активних містян виявити проблемні місця в населеному пункті і покращити занедбаний і невикористовуваний багатофункціональний простір в містах. З реалізованими міськими заходи щодо покращення традиційного, культурного, ландшафтного, природного середовища в Кошице, Празі і інших містах можна ознайомитись за посиланням: http://www.uzemneplany.sk/mestskezasahy-kosice.
            У зв‘язку з великим обсягом інформації просимо запитувати конкретні презентації у нас: admin@forza.org.ua
 
            Окремі презентації експертів: