ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ В СЛОВАЧЧИНІ

Під час семінарів в Івано-Франківську та Вінниці в рамках проекту «DETLUP: розвиток через територіальне планування» велику зацікавленість викликала презентація експерта зі Словаччини пана Йозефа Мацко. Експерт нам надав інформацію, яку ми, з дозволу автора, переклали на українську мову, і наводимо нижче.
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ І ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Інж. архітектор Йозеф Мацко,

Призначений уповноважений  ТПД і ТП

Гуменне, Словацька республіка

Просторове планування системно і комплексно займається організацією території і функціонального використання земельних ділянок, містить ряд завдань і заходів. Зокрема, визначає напрямки просторового розташування та функціонального використання землі. Завдання Територіального планування забезпечуються діяльністю з планування землекористування:

- отримання  та опрацювання даних для просторового планування та підтримання їх в актуальному стані.
- отримання, опрацювання, обговорення і затвердження документації з просторового планування та підтримання її в актуальному стані.
Документацію з просторового планування забезпечують органи територіального планування. Органами територіального планування є муніципалітети (населені пункти), самоврядні краї і призначені органи районної влади. Центральний орган територіального планування - Міністерство транспорту, будівництва та регіонального розвитку Словацької Республіки.
Органи територіального планування зобов’язані розробляти і забезпечити містобудівну документацію у відповідності з потребами територіального розвитку і піклування про навколишнє природнє середовище в розумних і економічних межах.
Органи територіального планування забезпечують містобудівну документацію:
  - з власної ініціативи,
- з ініціативи інших органів державної муніципальної влади, 
- з ініціативи фізичних осіб чи юридичних осіб.
Міністерство методологічно спрямовує органи з територіального планування в територіально планувальній діяльності  і вирішення суттєвих проблем і, з'ясовує, чи опрацьовується документація з територіального планування  у відповідних обсягах. Методичні вказівки Міністерства є обов'язковими для всіх органів територіального планування
Концепцію просторового розвитку забезпечує міністерство.
Документацію з регіонального територіального планування забезпечують самоврядні краї.
Документацію з територіального планування муніципалітетів і зон забезпечують муніципалітети.
 
Забезпечення опрацювання вихідних даних просторового планування і документації просторового планування муніципалітетами і самоврядними краями
 
Муніципалітети і самоврядні краї забезпечують опрацювання вихідних даних і документації з просторового планування через кваліфікованого фахівця.  Він не може бути одночасно розробником вихідних даних з просторового планування та документації з просторового планування.
Фахова компетентність означає створення, досвід і перелік теоретичних знань, практичного досвіду і знань загальнообов'язкових юридичних правил, необхідних для підготовки вихідних даних і документації з просторового.
Фахово компетентною особою  може вважатись особа:
- із не заплямованою репутацією.
- з вищою освітою або ступенем бакалавра відповідного напряму і, досвідом не менше три роки у відповідній області або середньо спеціальною освітою відповідного напряму і склала випускні іспити, і має не менше п'яти років практичного досвіду роботи у відповідній області,
- яка здала необхідний екзамен.
Професійна компетентність перевіряється Міністерством транспорту, будівництва та регіонального розвитку Словацької Республіки шляхом іспиту. Професійна компетентність підтверджується свідоцтвом про професійну компетентність і перевіряється кожні десять років. Міністерство веде реєстр кваліфікованих фахівців.
 
Забезпечення документації з просторового планування містить:
- підготовчі роботи
- забезпечення проведення досліджень і аналізів,
- забезпечення підготовки завдання і його обговорення
- забезпечення опрацювання концепції розробки документації з просторового планування, нагляд за її підготовкою і проведення її обговорення
- забезпечення опрацювання проекту документації з просторового планування, нагляд за його підготовкою і проведення його обговорення,
- підготовка вихідних даних для затвердження проекту документації з просторового планування
- забезпечення оприлюднення обов’язкової частини документації з просторового планування, зберігання документації територіального планування і виготовлення свідоцтва про реєстрацію та його доставки до Міністерства
 
Підготовча робота
- опублікування повідомлення про початок опрацювання документації з просторового планування у звичний для міста спосіб
- збір основних і інших даних з просторового планування, встановлення їх важливості і оцінка можливості їх використання
- визначення мети і предмету оформлення документації з просторового планування
- визначення меж території.
На основі підготовчих робіт орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію, забезпечує проведення досліджень і аналізів необхідних для опрацювання завдання, концепції і проекту містобудівної документації
 
Дослідження і аналіз
Метою досліджень і аналізу є з’ясування, на основі  вихідних даних просторового планування і обов’язкових інших даних, стану і можливостей просторового розвитку, розташування та функціональне використання території.
Для регіонального просторового плану і просторового муніципального плану  в рамках досліджень і аналізу розробляється оптимальне просторове розташування і функціональне використання території з урахуванням ландшафтно-екологічних, культурних, історичних та соціально-економічних умов (ландшафтно-екологічний план).
Завдання(замовлення)
Завдання містить, зокрема, основні цілі та вимоги, які повинні бути вирішені розробленою містобудівною документацією та детальні вимоги щодо форми, обсягу і змісту документації з територіального планування.
Завдання розглядає відповідний орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію, із зацікавленими  муніципалітетами,  самоврядними краями, а також з юридичними особами та узгодить його з ними.
Проект завдання повинен бути відкритий впродовж  30 днів для загального ознайомлення. Громадськість має право подати свої зауваження щодо проекту завдання впродовж 30 днів з дня повідомлення.
Для обговорення завдання замовник (довірена особа) містобудівної документації визначає розумний термін, який не може бути менше 30 днів від дня отримання повідомлення про обговорення проекту завдання.
 
Розгляд завдання після усунення невідповідностей схвалює
- влада Словацької республіки, якщо йдеться про завдання на опрацювання Концепції просторового розвитку Словаччини,
- самоврядний край, якщо йдеться про завдання на опрацювання регіонального просторового плану, 
- муніципалітет, якщо йдеться про муніципальний просторовий план чи план зони.
 
Концепція
Концепція опрацьовується у варіантах
Концепція не опрацьовується якщо йдеться про територіальний план муніципалітету, що впорядковує територію на якій проживає менше ніж 2000 мешканців, або про територіальний план зони.
Орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію обговорює концепцію з муніципалітетами, яких територія стосується, із зацікавленими самоврядними краями, із зацікавленими органами, фізичними і юридичними особами, таке обговорення є публічним.
Орган територіального планування який забезпечує містобудівну документацію, зобов’язаний зробити громадське обговорення концепції в спосіб звичний для міста, і забезпечити щоб від дня повідомлення концепція була відкрита для громадського розгляду та визначає розумний термін, який не може бути менше 30 днів під час яких громадськість може висловитись з приводу концепції. До закінчення терміну скликає громадські слухання і забезпечує на ньому представлення концепції, зрозумілу для загалу.
За результатами розгляду концепції орган територіального планування який забезпечує документацію з територіального планування узагальнює позицію громадськості.
Від підготовки концепції можна за пропозицією  органу територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію, відмовитись під час схвалення завдання, якщо до того завдання було підтверджене урбаністичною студією (бюро). Завдання повинне в цьому випадку виконувати також функцію узагальнення громадської позиції. 
Концепція також містить доповідь про оцінку стратегічного документу.
 
 
Проект містобудівної документації
Проект містобудівної документації повинен бути доступний впродовж 30 днів для громадського розгляду. Громадськість має право подати свої зауваження щодо проекту містобудівної документації впродовж 30 днів з дня повідомлення.
Орган з територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію обговорює проект містобудівної документації  із зацікавленими муніципалітетами, самоврядними краями яких ця територія стосується та зацікавленими юридичними особами.

Вихідні дані для схвалення містобудівної документації
Орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію, пропонує органу, який схвалює доповідь про розгляд цієї документації,  разом з оцінкою всіх поглядів (позиції) та зауважень, проектом рішень щодо заперечень і зауважень, проект містобудівної документації та проект загальнообов’язкових вимог, які оприлюднюють обов’язкову частина містобудівної документації.
Перед подачею проекту просторового плану на затвердження, досліджується чи:
- зміст проекту узгоджується з обов’язковою частиною затвердженої містобудівної документації вищого рівня,
- зміст проекту і процедура його опрацювання і обговорення узгоджуються з відповідним законодавством,
- проект узгоджується із завданням
- проект відповідає вимогам щодо змісту і обсягу просторового плану
- обов’язкова частина територіального плану, що пропонується для оприлюднення загальнообов’язковим законодавством, узгоджується із законом.
Вихідними даними для дослідження є проект просторового плану, оцінка позиції, зауважень під час розгляду проекту, і вимоги загальнообов’язкового законодавства яким оприлюднюється обов’язкова частина просторового плану.
 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Концепцію просторового розвитку Словаччини затверджує влада.
Просторові плани регіонів затверджує самоврядний край.
Просторові плани муніципалітетів і зон затверджує муніципалітет.
 
ОБОВЯЗКОВІСТЬ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Обов’язкова частина владою затвердженої містобудівної документації влада оприлюднює розпорядженням (постановою).
Самоврядний край затверджує просторовий план регіону і оприлюднює його обов’язкові частини загально обов’язковим розпорядженням.
Самоврядний край оприлюднює обов’язкові частини просторового плану регіону
- шляхом розміщення на офіційній дошці не менше 30 днів, 
- шляхом доставки муніципалітетам і органам яких вони стосуються.
Муніципалітет затверджує містобудівну документацію і її обов’язкові частини оприлюднює загальнообов’язковим розпорядженням.
 
Доступність містобудівної документації
Затверджений план муніципалітету і затверджений план зони знаходиться (зберігається) в муніципалітеті в департаменті (уряді) будівництва і в департаменті будівництва самоврядного краю.
Затверджені просторові плани потрібно оприлюднити не пізніше трьох місяців від їх затвердження.
Орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію складає для змісту просторового плану реєстраційну картку, яку разом  з копією рішення про затвердження доставляє міністерству. Реєстраційна картка є доступною на  www.inforeg.sk   
 
АКТУАЛІЗАЦІЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 
Орган територіального планування, який забезпечив містобудівну документацію відслідковує чи не змінились територіально-технічні, економічні і соціальні вихідні дані, на основі яких була запропонована концепція організації території. Якщо вихідні дані змінились або потрібно розмістити громадські будівлі, орган територіального планування забезпечує доповнення або зміни містобудівної документації.
Муніципалітет забезпечує зміни або доповнення просторового плану муніципалітету при потребі його узгодження з просторовим планом регіону або з його змінами і доповненнями.
Муніципалітет і самоврядний край зобов’язані регулярно, принаймні, раз на чотири роки, переглянути (дослідити) затверджений просторовий план і з’ясувати чи потрібно його змінити чи доповнити, або чи потрібно розробити новий просторовий план.
Зміни чи доповнення обов’язкової документації затверджує орган який затвердив первинну містобудівну документацію.
 
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище
 
Закон ч. 24/2006 від 14. грудня 2005 про оцінку впливу на навколишнє середовище і про зміни і доповнення деяких законів регулює порядок експертної і громадської оцінки очікуваного впливу на навколишнє середовище стратегічних документів перед їх затвердженням.
Метою цього закону, головним чином, є забезпечення високого рівня охорони навколишнього середовища і сприяння інтеграції екологічних аспектів в процес підготовки та прийняття стратегічних документів з метою сприяння сталому розвитку.
Вплив на навколишнє середовище є будь-який прямий або непрямий вплив на навколишнє середовище, включаючи вплив на здоров'я людини, флору, фауну, біорізноманіття, грунт, клімат, повітря, воду, ландшафт, природні об'єкти, матеріальні цінності, культурну спадщину та взаємодію цих факторів.
Оцінка впливу на навколишнє середовище є комплексні виявлення, опис та оцінка очікуваних впливів стратегічних документів і пропонованих заходів на навколишнє середовище.
Стратегічний документ являє собою проект політики, концепції розвитку, планів і програм, в тому числі стратегічних документів, які фінансуються Європейським Союзом.
 
Додаток ч. 1 до закону ч. 24/2006 оф. назв. - Стратегічні документи, що підлягають оцінці їх впливу на навколишнє середовище - політика, плани і програми, які визначають використання території:
Містобудівна документація:
- Концепція розвитку території Словаччини
- Просторові плани регіону
- Просторові плани муніципалітетів (більше  2 000 мешканців)
- Просторові плани муніципалітетів до 2 000 мешканців, які є муніципалітетами, які мають статус курортного міста або села, на території яких знаходиться визначена  пташина територія, європейського значення чи взаємозалежна складова європейської мережі охоронюваних територій (Natura 2000)
 
Метою оцінки є відповідно до закону «Про  оцінку впливу на навколишнє середовище», ч. 24/2006:
- своєчасне і ефективне забезпечення високого рівня охорони навколишнього середовища і сприяння інтеграції екологічних аспектів в процес підготовки та прийняття стратегічних документів з метою сприяння сталому розвитку;
- визначити, описати і оцінити прямі і непрямі впливи пропонованого стратегічного документа на навколишнє середовище або планованої діяльності на навколишнє середовище, включаючи транскордонний вплив,
- пояснити і порівняти плюси і мінуси проекту стратегічного докусенту, в тому числі і його варіантів, або планованої діяльності, включаючи її варіанти, навіть у порівнянні з нульовою альтернативою;
- визначити заходи щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища, зменшення забруднення навколишнього середовища або запобігання нанесення шкоди навколишньому середовищу.
- отримати професійну основу для затвердження стратегічного документа
 
Предметом оцінки є процес оцінки очікуваних впливів стратегічних документів в процесі їх підготовки і перед їх затвердженням на навколишнє середовище.
 
Використані джерела:
- Закон №. 50/1976 в поточній версії - Закон про будівництво
- Закон №. 24/2006  в поточній версії - Закон про оцінку впливу на навколишнє середовище