Адаптація до зміни клімату. Навчальний посібник.

Глобальна зміна клімату – це одна з найважливіших екологічних проблем, що наразі постала перед людством. На сьогодні впливи зміни клімату вже достатньо задокументовані, зокрема Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату – МГЕЗК. Істотна частина впливів зміни клімату спричинена діяльністю людини та інтенсивною експлуатацією природи, внаслідок чого відбувається збільшення концентрації парникових газів в атмосфері. Вважається, що антропогенна складова у викидах парникових газів є основною причиною глобальної зміни клімату.

Видано за підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є предметом відповідальності Карпатського інституту розвитку (Словаччина), Агентства сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» (Україна) і в жодному разі не відображає точку зору Європейського Союзу.
Проект «LOC-CLIM-ACT: місцеві дії щодо впливу кліматичних змін» впроваджується в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net) та спів-фінансується Європейським Союзом через Європейський інструмент сусідства і партнерства (ЄІСП).