21 березня люди у різних точках планети відзначають Міжнародний день лісу

Яка роль лісів у забезпечення потреби людства у воді?
Відповідь міститься в семи головних тезах про взаємозв‘язок лісу та води, джерело: http://www.fao.org/forestry/91209/ru/

1. 75% доступної прісної води, яку людство споживає в побуті, сільському господарстві і промисловості, забезпечують лісові водозбірні басейни, водні ресурси у лісах і болота. 
Ліси є ключовим елементом управління водозбірними басейнами (водозборами). Поняття водозбору передбачає інтегрований підхід до використання природних ресурсів на певній географічній території, звідки вода збирається у певний водний об‘єкт. Водозбірні басейни – це сховища та джерела високоякісної прісної води. Вони займають важливе місце серед факторів, що визначають екологічну ситуацію на планеті, і забезпечують значний внесок у забезпечення матеріального та соціального добробуту людей.

2. Приблизно третина найбільших мегаполісів планети отримує значну частку питної води безпосередньо з лісових охоронних територій. 
Постачання води жителям найбільших мегаполісів у світі – Мумбая, Боготи, Нью-Йорку, було б неможливим, якби не було лісів. Зі збільшенням площі і населення міст кількість таких мегаполісів буде збільшуватися.
 
3. Майже 80% жителів землі – вісім з десяти – знаходяться перед серйозною загрозою нестачі води. 
Згідно з прогнозами, до 2050 року кількість жителів річкових басейнів, які потерпають від дефіциту води, збільшиться на 2,3 мільярда осіб. Найбільш загрозлива ситуація в Північній та Південній Африці, Південній та Центральній Азії.
 
4. Ліси це природні фільтри, які очищають воду. 
Ліси мінімізують ерозію ґрунтів, попереджають наноси ґрунту у водних об‘єктах (болота, ставки, озера, потічки, річки); лісова підстилка захоплює та відфільтровує речовини, що забруднюють воду.
 
5. Зміна клімату впливає на доступність водних ресурсів та на роль лісів у регулюванні стоку води. 
Ліси посідають провідне місце у пом‘якшенні наслідків зміни клімату. Важливим фактором функціонування лісів є зменшення температури за рахунок випаровування та затінення. Вплив зміни клімату може проявлятися і збільшенні частоти та інтенсивності стихійних природних лих – повеней, посух, зсувів. Лісовий покрив має здатність протистояти цим явищам. Масштабне знеліснення може призвести до зміни картини опадів і, відповідно, катастрофічних наслідків стихійних лих.
 
6. Вдосконалення лісокористування здатне забезпечити значні економічні вигоди. 
Згідно з прогнозами, при поточному сценарії зміни клімату до 2030 року дефіцит води на глобальному рівні сягне 40%. При цьому кожен долар, інвестований у захист природних водозборів дозволить заощадити на будівництві нових водоочисних та фільтраційних споруд від 7,5 до 200 доларів. У країнах, що розвиваються, інвестиції у вдосконалення водокористування у розмірі 15-30 мільярдів доларів США можуть забезпечити безпосередньо щорічний прибуток у розмірі біля 60 мільярдів доларів США.
 
7. Ліси відіграють найважливішу роль у забезпеченні та посиленні стійкості до зовнішніх впливів. 
За умови сталого управління лісовими ресурсами (сталого лісокористування), ліси здатні істотно зменшувати ерозію ґрунтів та знижувати ризики утворення зсувів та обвалів, виникнення стихійних лих, здатних позбавити людей джерел постачання питної води. У гірській місцевості, де ґрунти піддаються ерозії та деградації, ліси забезпечують їх захист та здатність відновлюватися.
Крім цього, ліси пом‘якшують наслідки несильних, частих та обмежених невеликими площами повеней, попереджують або уповільнюють засолення та опустелювання засушливих земель. Часткове або повне знищення лісового покриву прискорює сток води, в результаті чого збільшується ризик повеней в сезон дощів та посух в засушливий сезон. В усьому світі щороку зменшуються обсяги екосистемних послуг, зокрема тих, джерелом яких є водно-болотні угіддя. Зміна в моделях землекористування призводить до того, що в період з 1997 до 2011 року щорічне скорочення обсягів екосистемних послуг складало від 4,3 до 20,2 мільярдів доларів США.

Інформацію про Міжнародний день лісу, заходи, присвячені цьому дню в різних точках планети, промо та аналітичну інформацію про важливість лісів для людства ви можете знайти на сайті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО): http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/ru/