Проект "Ліси в жіночих руках"

Головна мета проєкту

Головною метою є зміцнення потенціалу лісового сектору на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях шляхом підвищення залучення та кваліфікації жінок, а також підтримки рівності можливостей на ринку праці у Дунайському регіоні.

Загалом, проєкт пропонує нові та добре зарекомендовані інноваційні інструменти, які підтримують активні ролі та діяльність жінок у лісовому секторі.

Цілі проєкту підтримують передачу знань, освіту, співпрацю та інновації в напрямку більш ресурсо- та енергоефективного, екологічно сталого Дунайського регіону, таким чином відповідаючи на важливі макрорегіональні виклики.

Цілі проєкту

1.застосування інноваційних методів та інструментів для кращого залучення жінок у робочі процеси та до прийняття рішень у лісовому секторі ДР;
2.обмін кращими практиками та розбудова потенціалу лісового сектору на місцевому та регіональному рівнях шляхом активізації ролей жінок;
3.підтримка жінок-власниць лісів щодо питань підвищення можливостей зайнятості та отримання доходу від використання ресурсів лісів у їх власності та входження на нові ринки.

ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ПРОЄКТУ

T1.1: Оцінка поточного стану жінок у лісовому секторі та формування бази існуючих знань та хороших практик.
T1.2: Аналіз потреб жінок в лісовому господарстві та активна участь різних зацікавлених сторін у ланцюжку переробки деревини
T2.1: Дорожня мапа та Плани дій з запровадження інновацій
T2.2: Стратегічні документи
T3.1: Модель кампанії з підвищення обізнаності (міжнародна)
T3.2: Програма навчань та менторства
T4: Пілотні заходи в усіх партнерських країнах