Ліс і вода. Удосконалення управління гірськими лісовими водозборами

Лісові насадження є основним стабілізуючим елементом, екологічним каркасом природного середовища. Особливо слід відзначити водоохоронну і водорегулювальну роль лісу. В Україні розпочато реалізацію міжнародного проекту, спрямованого на запровадження оптимального ведення лісового господарства, з урахуванням посилення гідрологічної ролі лісів у запобіганні паводкам.